מיקום לידתו של המשיח

"ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם מימי עולם."

מיכה ה' 1.

נבואה זו מדברת על כך שמבית לחם צריך לקום מושל, מלך, מיוחד שקיים עוד מלפני בריאת העולם (מימי עולם). כאשר התנ"ך מדבר על מלך מיוחד במינו הוא תמיד מתכוון למשיח, ומכאן שעל המשיח להיוולד בבית לחם.

ההתגשמות:

"בעת שנולד ישוע בבית לחם יהודה, בימי הורדוס המלך, באו לירושלים חכמים מן המזרח."

מתי ב' 1.

בית לחם הייתה עירו של דוד ולכן גם המשיח צריך היה להיוולד בבית לחם, ואכן ישוע נולד בבית לחם.

 

חזרה

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו