דרשת ההר. מתי ה' 1-12

"כראותו את המון העם עלה במעלה ההר וישב, ותלמידיו נגשו אליו. פתח פיו ולימד אותם באומרו:

"אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים.

אשרי האבלים, כי הם ינוחמו.

אשרי הענווים, כי הם ירשו את הארץ.

אשרי הרעבים והצמאים לצדקה, כי הם ישבעו.

אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו.

אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים.

אשרי עושי שלום, כי בני אלוהים יקראו.

אשרי הנרדפים בגלל הצדקה, כי להם מלכות השמיים.

אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. שימחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים; הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם."

חזרהתגובה: 3.11.2014: ירון: את הדרשה הזו נשא ישוע לפני כאלפיים שנה בישראל

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו