מיהו הגדול ביותר. מרקוס ט' 33-37

"הם באו לכפר נחום וכשהיו בבית שאל אותם: "על מה התווכחתם בדרך?"

שתקו ולא ענו, שכן התווכחו בדרך זה עם זה – מי הגדול שבהם. ישב וקרא לשנים עשר ואמר להם: "מי שרוצה להיות ראשון יהא אחרון לכל ומשרת לכל."

לקח ילד והעמיד אותו ביניהם, חיבק אותו ואמר להם: "כל המקבל ילד אחד כזה בשני, אותי הוא מקבל, והמקבל אותי אינו מקבל אותי אלא את אשר שלחני."

חזרה

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו