אות קץ העולם. מתי כד' 3-14

"כאשר ישב על הר הזיתים ניגשו אליו התלמידים לבדם ואמרו: "הגד נא לנו מתי יהיה הדבר הזה ומה הוא אות בואך וקץ העולם?". השיב ישוע ואמר להם: "היזהרו שלא יתעה אתכם איש, כי רבים יבואו בשמי ויאמרו 'אני המשיח' ויתעו רבים. ואתם עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה. שימו לב, אל תיבהלו; כי צריך להיות הדבר הזה ובכל זאת עוד לא הקץ. גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה ויהיו רעב ורעידות אדמה במקומות רבים, אך כל אלה ראשית הצרות. אז ימסרו אתכם לרודפים ויהרגו אתכם ותהיו שנואים לכל הגויים בגלל שמי. רבים ייכשלו באותה עת ויסגירו זה את זה וישנאו זה את זה. נביאי שקר יקומו ויתעו רבים. אבל המחזיק מעמד עד קץ הוא ייוושע. ובשורה זו של המלכות תוכרז בכל העולם לכל הגויים ואחרי כן יבוא הקץ."          

חזרה

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו