השה האובד. מתי יח' 1-14

"היזהרו שלא תבוזו לאחד הקטנים האלה. הריני אומר לכם כי המלאכים שלהם בשמים רואים תמיד את פני אבי שבשמים. הן בן האדם בא להושיע את האובד. מה דעתכם? אם יש לאיש מאה כבשים ואבד אחד מהם, האם לא יעזוב את התשעים ותשעה על ההרים וילך לחפש את האובד? וכאשר ימצא אותו, אמן אומר אני לכם, ישמח עליו יותר מאשר על התשעים ותשעה שלא אבדו. כך אין רצון מלפני אביכם שבשמים שיאבד אחד מן הקטנים האלה."

חזרה

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו