המצווה הראשונה. מרקוס יב' 28-34

"אחד הסופרים התקרב ושמע אותם מתווכחים. כראותו שישוע השיב להם היטב, שאל אותו: "איזוהי המצווה הראשונה מכל?". ענה ישוע: "הראשונה היא 'שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד, ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך ובכל מאודך.' והשניה היא 'ואהבת לרעך כמוך.' אין מצווה אחרת גדולה מאלה." אמר אליו הסופר: "יפה, רבי; אמת אמרת שאחד הוא ואין עוד מלבדו. ולאהוב אותו 'בכל לבבך ובכל בינתך ובכל מאודך', ולאהוב 'את רעך כמוך,' הרי זה גדול מכל עולה וזבח." ראה ישוע כי השיב בחוכמה ואמר לו: "אינך רחוק ממלכות האלוהים." ואיש לא העז עוד לשאול אותו." 

חזרה

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו