מי הוא הצדיק? לוקס יח' 9-14

"ולכמה אנשים שבטחו בעצמם כי צדיקים הם ובזו לאחרים, סיפר את המשל הזה: "שני אנשים עלו אל בית המקדש להתפלל; אחד פרוש ואחד מוכס. עמד הפרוש לבדו והתפלל, 'אלוהים, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים – גזלנים, רשעים, נואפים, ואף לא כמוכס הזה. אני צם פעמים בשבוע, אני נותן מעשר מכל מה שאני מרוויח.' ואילו המוכס, שעמד מרחוק, אף לא רצה לשאת את עיניו לשמים, אלא טפח על ליבו ואמר, 'אלוהים, רחם נא עלי, על איש חוטא.' אומר אני לכם, האיש הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא; כי כל המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם."

חזרה

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו