החיים החדשים של המאמין

אנחנו מאמינים שכל המאמינים צריכים לחיות את חייהם לכבוד אדוננו ישוע המשיח. המאמין צריך למות יום-יום לטבע הישן והחוטא שלו ולהתהלך לפי הטבע האלוהי החדש שלו. אל למאמין לחטוא או לחיות בחטא, כאשר הוא נופל בחטא עליו לחזור בתשובה ולהתוודות. כל המאמינים נקראים לחיי קדושה, תפילה ברוח הקודש, לספר לאחרים את הבשורה הטובה, התחברות עם מאמינים אחרים וצפייה לבואו של אדוננו ישוע. כל המאמינים צריכים לשרת את האדון בהתאם למתנות הרוחניות השונות שלהם ולחיות חיי קדושה גם כן. גברים מאמינים, ובייחוד נשים מאמינות, נקראים לחיי צניעות, לא רק באסיפות הקהילה. המאמין יקבל גמול בהתאם למעשיו, אך לא ירוויח את ישועתו או ישמור עליה על ידי מעשיו הטובים.

טיטוס ב' 10-14, אפסים ד' 7, 22-24, ו' 18, הראשונה ליוחנן ב' 1-2, הראשונה לפטרוס א' 13, 22, ב' 9, ג' 3-4, הראשונה לטימותיאוס ב' 9-10, הראשונה לקורינתים ג' 13-15

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו