הלידה החדשה

אנו מאמינים שעל מנת להיוושע האדם חייב להיוולד מחדש. הלידה החדשה מתרחשת כאשר אדם שומע את בשורת דבר אלוהים ומאמין בה. אין לכך כל קשר לטבילה במים. אדם שנולד מחדש מקבל טבע אלוהי על ידי השכינה של רוח הקודש בתוכו ולכן יכול לציית לדבר אלוהים ולהתהלך לפי רצונו.

יוחנן ג' 3, הראשונה לפטרוס א' 23, השנייה לפטרוס א' 4, גלטים ב' 20

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו