ישועה

אנו מאמינים כי האדם החוטא יכול לקבל סליחת חטאים ולהינצל (להיוושע) מגיהינום רק על ידי אמונה בישוע המשיח. האדם החוטא חייב לחזור בתשובה מחטאיו כאשר הוא בא למשיח, אך חזרה בתשובה כשלעצמה אינה מספיקה. ישועה היא מתנת חינם מאלוהים והדרך היחידה לקבל אותה היא על ידי אמונה במשיח ישוע ובמה שהוא השיג במותו ובתחייתו. אין דרך אחרת להיוושע והאדם אינו יכול לעשות דבר כדי להושיע את נפשו אלא להאמין בישוע המשיח. לא ניתן להיוושע כאשר מאמינים בבשורה אחרת ובישוע אחר.

רומיים ג' 21-26, י' 9-10, גלטים א' 8-9, ב' 16

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו