הישות של אלוהים

אנו מאמינים שיש רק אלוהים אחד אשר ברא את הכל ומעולם לא נברא. כתבי הקודש מתארים אותו כבעל קיום עצמאי, נצחי, אינסופי, בעל כל הכוח, יודע הכל, נמצא בכל מקום, אינו משתנה, אינו זקוק לעזרה וריבון. אלוהים הוא אוהב, רחמן ומלא חסד, אך הוא גם צדיק וצודק. אלוהים מתקיים בשלושה ישויות: אלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש. כל אחד מהם נקרא אלוהים וראוי לאותו הכבוד, אך הם נבדלים אחד מהשני למרות שהם אחד.

דברים ו' 4, תהלים צ' 2, ישעיה מ' 12-31, הראשונה ליוחנן ד' 10, אפסים ב' 8, רומיים ג' 26, מעשי השליחים ה' 3-4, הראשונה ליוחנן ה' 20

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו