דבר אלוהים 

אנו מאמינים שספר התנ"ך וספר הברית החדשה הינם הספרים היחידים בעלי השראת רוח הקודש. הספרים הללו הם ההתגלות השלמה של אלוהים ואין התגלות אחרת או נוספת אשר יכולה לשנות אותם. אנו מאמינים שאלוהים נתן לשליחים בתקופת הברית החדשה את הסמכות לכתוב את דברו, לכן כל המאמינים צריכים לציית ולקבל לכל מה שהשליחים כתבו בספר הברית החדשה.

הראשונה לתסלוניקים ב' 13, השנייה לטימותיאוס ג' 15-17, השנייה לפטרוס א' 21

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו