האם באמת מחכות בגן עדן 72 בתולות ? האם זה נכון?מתי כב

באותו יום נגשו אליו צדוקים, האומרים שאין תחית מתים, ושאלו אותו: 24 "רבי, משה אמר: 'איש אם ימות ובנים אין לו, יקח אחיו את אשתו ויקים זרע לאחיו.' 25 ובכן היו עמנו שבעה אחים. הראשון התחתן ומת, וכיון שלא היו לו ילדים השאיר את אשתו לאחיו. 26 כך גם השני והשלישי עד השביעי, 27 ואחרי כלם מתה האשה. 28 אם כן למי מהשבעה תהיה לאשה בתחית המתים, שהרי היתה שיכת לכלם?" 29 השיב להם ישוע ואמר: "אתם טועים משום שאינכם יודעים את הכתובים, אף לא את גבורת האלהים: 30 בתחיה אין האנשים מתחתנים, אלא שהם כמלאכי שמים. 31 ואשר לתחית המתים, האם לא קראתם מה שנאמר לכם מפי אלהים, 32 'אנכי אלהי אברהם, אלהי יצחק ואלהי יעקב'? אין הוא אלהי המתים כי אם אלהי החיים." 33 שמעו זאת ההמונים והשתוממו על תורתו.

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו