גהנום אכן קיים ואלוהים לא רוצה לראות אותך שםהתגלות כב

הוא הראה לי נהר מים חיים, מבהיק כבדלח, יוצא מכסא האלהים והשה. 2 באמצע רחוב העיר ועל שפת הנהר מזה ומזה - עץ חיים עושה פרות שתים-עשרה פעמים, בתתו בכל חדש וחדש את פריו, ועלה העץ למרפא הגוים. 3 שום קללה לא תהיה עוד. כסא אלהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתוהו. 4 הם יראו את פניו, ושמו על מצחותם. 5 ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו לאור מנורה ולאור שמש, כי יהוה אלהים יאיר עליהם וימלכו לעולמי עולמים. 6 עוד אמר אלי: "הדברים האלה נאמנים ואמתיים ויהוה אלהי רוחות הנביאים שלח את מלאכו להראות לעבדיו את אשר צריך להיות במהרה." 7 "הנני בא מהר. אשרי השומר את דברי הנבואה של הספר הזה." 8 ואני, יוחנן, הרואה ושומע את אלה. וכאשר שמעתי וראיתי, נפלתי להשתחוות לרגלי המלאך אשר הראני את אלה. 9 אמר אלי: "ראה, אל-נא; עבד-חבר אני לך ולאחיך הנביאים ולשומרים את דברי הספר הזה. לאלהים תשתחוה!" 10 עוד אמר אלי: "אל תחתם את דברי הנבואה של הספר הזה, כי קרוב המועד. 11 המעול - שיוסיף לעשות עול; הטמא - שיטמא עוד; הצדיק - שיצדק עוד; הקדוש - שיתקדש עוד." 12 "הנני בא מהר ואתי השכר לשלם לכל איש כמעשהו. 13 אני האלף אף אני התו, הראשון אף האחרון, הראשית והתכלית." 14 אשרי המכבסים את גלימותיהם, למען תהיה להם זכות על עץ החיים ויכנסו העירה דרך השערים. 15 בחוץ יהיו הכלבים והמכשפים, הזונים והמרצחים, עובדי אלילים וכל אוהב שקר ועושהו. 16 "אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את הדברים האלה בקהלות. אנכי שרש דוד וצאצאו, כוכב נגה השחר." 17 הרוח והכלה אומרים: "בוא!", והשומע יאמר נא "בוא!"; הצמא יבוא נא, והחפץ יקח נא מים חיים חנם. 18 אנכי מעיד בכל מי ששומע את דברי נבואת הספר הזה: איש אם יוסיף עליהם, יוסיף עליו אלהים את המכות הכתובות בספר הזה. 19 ואיש אם יגרע מדברי ספר הנבואה הזאת, יגרע האלהים את חלקו מעץ החיים ומעיר הקדש, מן הדברים הכתובים בספר הזה. 20 המעיד את הדברים האלה אומר: "אכן, אני בא מהר." אמן. בוא נא האדון ישוע. 21 חסד האדון ישוע עם כל הקדושים. אמן.

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו