שלמה אוסטרובסקי - תהלים פרק קי - דרשה משנת 2000שלמה אוסטרובסקי - תהלים פרק קי - דרשה משנת 2000

תהלים פרק קי קי לדוד, מזמור נאם יהוה לאדני, שב לימיני; עד-אשית איביך, הדם לרגליך: 2 מטה-עזך, ישלח יהוה מציון; רדה, בקרב איביך: 3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר; לך, טל ילדתיך: 4 נשבע יהוה ולא ינחם, אתה-כהן לעולם; על-דברתי, מלכי-צדק: 5 אדני על-ימינך; מחץ ביום-אפו מלכים: 6 ידין בגוים מלא גויות; מחץ ראש, על-ארץ רבה: 7 מנחל בדרך ישתה; על-כן, ירים ראש:

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו