מהי מטרת החיים שלנו? למה אנחנו כאן?מהי מטרת החיים שלנו? למה אנחנו כאן?

בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלהים, ואלהים היה הדבר. 2 הוא היה בראשית עם האלהים. 3 הכל נהיה על-ידיו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. 4 בו היו חיים והחיים היו האור לבני האדם. 5 והאור מאיר בחשך והחשך לא השיגו. 6 איש היה שלוח מאת אלהים ושמו יוחנן. 7 הוא בא לעדות, להעיד על האור כדי שעל-פיו יאמינו הכל. 8 הוא לא היה האור; הוא בא להעיד על האור. 9 האור האמתי, המאיר לכל אדם, בא אל העולם. 10 בעולם היה ועל-ידיו נהיה העולם, והעולם לא הכירו. 11 הוא בא אל שלו ואלה אשר לו לא קבלו אותו. 12 אבל לאלה אשר קבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תקף להיות בנים לאלהים. 13 לא מדם ולא מחפץ הבשר נולדו, אף לא מחפץ גבר, כי אם מאלהים. 14 הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו; ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד בן יחיד מלפני אביו, מלא חסד ואמת. 15 יוחנן העיד עליו וקרא באמרו: "זה הוא שאמרתי עליו, 'הבא אחרי הוא כבר לפני, כי קדם לי היה'." 16 הן ממלואו כלנו קבלנו, וחסד על חסד; 17 כי התורה נתנה על-ידי משה, והחסד והאמת באו דרך ישוע המשיח. 18 את האלהים לא ראה איש מעולם; הבן היחיד, הנמצא בחיק האב, הוא אשר הודיעו.

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו