בן כמה היקום שלנו? האם ניתן להעריך את גילו של כדור הארץ? האם הוא תמיד היה קיים?

תשובה:


מקריאה בפרק ה' בספר בראשית אנו יכולים לחשב את גיל כדור הארץ היות שספר בראשית אומר לנו כמה שנים חי כל אדם ומתי נולדו לו ילדים. הנה הפרק:

בראשית פרק ה
ה זה ספר, תולדת אדם; ביום, ברא אלהים אדם, בדמות אלהים עשה אתו: 2 זכר ונקבה בראם; ויברך אתם, ויקרא את-שמם אדם, ביום הבראם: ס 3 ויחי אדם, שלשים ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו; ויקרא את-שמו שת: 4 ויהיו ימי-אדם, אחרי הולידו את-שת, שמנה מאת שנה; ויולד בנים ובנות: 5 ויהיו כל-ימי אדם אשר-חי, תשע מאות שנה, ושלשים שנה; וימת: ס 6 ויחי-שת חמש שנים ומאת שנה; ויולד את-אנוש: 7 ויחי-שת, אחרי הולידו את-אנוש, שבע שנים, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 8 ויהיו כל-ימי-שת, שתים עשרה שנה, ותשע מאות שנה; וימת: ס 9 ויחי אנוש תשעים שנה; ויולד את-קינן: 10 ויחי אנוש, אחרי הולידו את-קינן, חמש עשרה שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 11 ויהיו כל-ימי אנוש, חמש שנים, ותשע מאות שנה; וימת: ס 12 ויחי קינן שבעים שנה; ויולד את-מהללאל: 13 ויחי קינן, אחרי הולידו את-מהללאל, ארבעים שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 14 ויהיו כל-ימי קינן, עשר שנים, ותשע מאות שנה; וימת: ס 15 ויחי מהללאל, חמש שנים וששים שנה; ויולד את-ירד: 16 ויחי מהללאל, אחרי הולידו את-ירד, שלשים שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 17 ויהיו כל-ימי מהללאל, חמש ותשעים שנה, ושמנה מאות שנה; וימת: ס 18 ויחי-ירד שתים וששים שנה ומאת שנה; ויולד את-חנוך: 19 ויחי-ירד, אחרי הולידו את-חנוך, שמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 20 ויהיו כל-ימי-ירד, שתים וששים שנה, ותשע מאות שנה; וימת: פ

21 ויחי חנוך, חמש וששים שנה; ויולד את-מתושלח: 22 ויתהלך חנוך את-האלהים, אחרי הולידו את-מתושלח, שלש מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 23 ויהי כל-ימי חנוך; חמש וששים שנה, ושלש מאות שנה: 24 ויתהלך חנוך את-האלהים; ואיננו כי-לקח אתו אלהים: פ

25 ויחי מתושלח, שבע ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד את-למך: 26 ויחי מתושלח, אחרי הולידו את-למך, שתים ושמונים שנה, ושבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 27 ויהיו כל-ימי מתושלח, תשע וששים שנה, ותשע מאות שנה; וימת: פ

28 ויחי-למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד בן: 29 ויקרא את-שמו נח לאמר; זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו, מן-האדמה, אשר אררה יהוה: 30 ויחי-למך, אחרי הולידו את-נח, חמש ותשעים שנה, וחמש מאת שנה; ויולד בנים ובנות: 31 ויהי כל-ימי-למך, שבע ושבעים שנה, ושבע מאות שנה; וימת: ס 32 ויהי-נח בן-חמש מאות שנה; ויולד נח, את-שם את-חם ואת-יפת:

מבראשית פרק ז' אנו לומדים שהמבול היה כאשר נוח היה בן שש מאות שנה.

"ונח בן-שש מאות שנה; והמבול היה, מים על-הארץ"

לאחר המבול יש לנו בפרק יא בבראשית רשימה נוספת עם גילאים עד אברהם.

"אלה תולדת שם, שם בן-מאת שנה, ויולד את-ארפכשד; שנתים אחר המבול: 11 ויחי-שם, אחרי הולידו את-ארפכשד, חמש מאות שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    12 וארפכשד חי, חמש ושלשים שנה; ויולד את-שלח: 13 ויחי ארפכשד, אחרי הולידו את-שלח, שלש שנים, וארבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    14 ושלח חי שלשים שנה; ויולד את-עבר: 15 ויחי-שלח, אחרי הולידו את-עבר, שלש שנים, וארבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    16 ויחי-עבר ארבע ושלשים שנה; ויולד את-פלג: 17 ויחי-עבר, אחרי הולידו את-פלג, שלשים שנה, וארבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    18 ויחי-פלג שלשים שנה; ויולד את-רעו: 19 ויחי-פלג, אחרי הולידו את-רעו, תשע שנים ומאתים שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    20 ויחי רעו, שתים ושלשים שנה; ויולד את-שרוג: 21 ויחי רעו, אחרי הולידו את-שרוג, שבע שנים ומאתים שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    22 ויחי שרוג שלשים שנה; ויולד את-נחור: 23 ויחי שרוג, אחרי הולידו את-נחור מאתים שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    24 ויחי נחור, תשע ועשרים שנה; ויולד את-תרח: 25 ויחי נחור, אחרי הולידו את-תרח, תשע-עשרה שנה ומאת שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    26 ויחי-תרח שבעים שנה; ויולד את-אברם, את-נחור ואת-הרן:"

כך ניתן לחשב את השנים מאדם ועד אברהם ומגיעים בערך לאלפיים שנה.

ומאברהם ועד היום חלפו כמעט ארבעת אלפים שנים.

זאת אומרת שספר בראשית מלמד אותנו שהיקום וכדור הארץ הם בני 6 אלפים שנים.

 

 

 

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו