האם בני האדם הם בסך הכל חיה מפותחת ומתקדמת? האם אנחנו בעצם חיות?

תשובה:

גם לכך אנו מוצאים תשובה בפרק א' של ספר בראשית:

"24 ויאמר אלהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמש וחיתו-ארץ למינה; ויהי-כן: 25 ויעש אלהים את-חית הארץ למינה, ואת-הבהמה למינה, ואת כל-רמש האדמה למינהו; וירא אלהים כי-טוב: 26 ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו; וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל-הארץ, ובכל-הרמש הרמש על-הארץ: 27 ויברא אלהים את-האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו; זכר ונקבה ברא אתם: 28 ויברך אתם אלהים, ויאמר להם אלהים, פרו ורבו ומלאו את-הארץ וכבשה; ורדו בדגת הים ובעוף השמים, ובכל-חיה הרמשת על-הארץ:"

בעלי החיים לא נבראו בצלמו ובדמותו של אלוהים.

לחיות יש נפש אך אין להן רוח.

בפרק ו' בספר בראשית כתוב:

"3 ויאמר יהוה, לא-ידון רוחי באדם לעלם, בשגם הוא בשר; והיו ימיו, מאה ועשרים שנה:"

וגם מפסוקים אחרים בכתבי הקודש אנו לומדים שיש לבני האדם רוח אך לחיות אין.

האדם מורכב מגוף, נפש ורוח ואילו בעלי החיים מורכבי מגוף ונפש בלבד.

 

אז אנו לומדים מספר בראשית שהאדם לא התפתח מחיות, אלא שהוא נברא שונה מהחיות. בעצם אנחנו לא חיות מפותחות ויש הבדל גדול בינינו לבין החיות. בני אדם הם יצורים נצחיים אך בעלי החיים אינם נצחיים.

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו