האם מותר לשאת כמה נשים? הרי ליעקב, דוד המלך, שלמה ולאחרים היו מספר נשים.

תשובה:

כאשר קוראים את ספר התנ"ך אנו באמת רואים שהיו אנשי אמונה אשר היו להם מספר נשים ואז עולה השאלה האם מותר להתחתן עם מספר נשים ולא רק עם אחת?

המשיח ישוע בספר הברית החדשה מצטט מספר בראשית ונותן לנו את התשובה. הבה נקרא את תשובתו:

"ויהי ככלות ישוע לדבר את הדברים האלה ויסע מן-הגליל ויבא אל-גבול יהודה בעבר הירדן: 2 וילכו אחריו המון עם-רב וירפאם שם: 3 ויגשו אליו הפרושים לנסותו ויאמרו היוכל איש לשלח את-אשתו על-כל-דבר: 4 ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי מראש היצר זכר ונקבה ברא אתם: 5 ואמר על-כן יעזב-איש את-אביו ואת-אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד: 6 אם-כן אינם עוד שנים כי אם-בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל-יפרד האדם:" (מתי פרק יט)

כאשר אלוהים ברא את אדם וחוה הוא ברא איש אחד ואישה אחת. אלוהים לא ברא לאדם שתי חוות או שתי נשים. אנחנו לומדים שאלוהים רצה שלאדם תהיה אישה אחת בלבד.

אנשי אמונה בספר התנ"ך אומנם לקחו לעצמם מספר נשים, אך עדיין רצונו של אלוהים לא השתנה והוא שלאיש תהיה אישה אחת בלבד.

 

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו