יום ראשון , יוני 23 2024
heen

אגרת יהודה

אגרת יהודה

 

על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי על: שמירת יעד בשם (save target as) 


אגרת יהודה א 1-4

 


אגרת יהודה א 5-16

 

אגרת יהודה

אגרת יהודה פרק א

א   יהודה עבד ישוע המשיח ואחי יעקב אל-המקראים אשר הם אהובים באלהים האב ושמורים לישוע המשיח: 2 רחמים ושלום ואהבה יהיו לכם למכביר: 3 חביבי בשקדי לכתב אליכם על-דבר התשועה האחת לכלנו הציקתני רוחי לעורר אתכם במכתב אשר תלחמו לאמונה המסורה פעם אחת לקדושים: 4 כי התגנבו לבוא אנשים אשר נגזר דינם מאז אנשי רשע ההפכים את-חסד אלהינו לזמה וכפרים באלהים המשל היחיד ובאדנינו ישוע המשיח: 5 ויש את-נפשי להזכיר אתכם את-אשר כבר ידעתם כי הושיע יהוה את-העם ממצרים וישמד אחר כן את-אשר לא האמינו: 6 והמלאכים אשר לא-שמרו את-משרתם כי אם-עזבו את-מעונם שמרם במוסרות עולם באפלה למשפט היום הגדול: 7 כאשר נהיו למשל סדום ועמרה ובנתיהן אשר הזנו כמוהם ותלכנה אחרי בשר זר כי-נמסרו למוסר אש עולם: 8 וכן בעלי החלמות האלה מטמאים את-הבשר ואת-הממשלה ינאצו ואת-השררות יחרפו: 9 ומיכאל שר המלאכים בהתוכחו עם-השטן וירב אתו על-אדות גוית משה לא-מלאו לבו לחרץ משפט גדופים כי אם-אמר יגער יהוה בך:

אגרת יהודה

10 ואלה מחרפים את-אשר לא-ידעו ובדברים אשר יבינו מחק-טבעם כבהמות הסכלות בהמה ישחיתו את-נפשם: 11 אוי להם כי-בדרך קין הלכו וידחו במדוחי בלעם עקב שכר ובמרי קרח אבדו: 12 הלא צורי מכשול המה בסעודת אהבה שלכם אכלים ושתים עמכם בקלות ראש ורעים את-נפשם עבים הם בלי מים נדפים מפני רוח עצי-חרף באין פרי אשר מתו פעמים ונעקרו: 13 משברי-ים עזים אשר יגרשו בשתם ככבים תעים אשר-חשך אפלה צפון להם עדי-עד: 14 וגם-חנוך השביעי לאדם נבא עליהם לאמר הנה יהוה בא ברבבת קדשיו: 15 לעשות שפטים בכלם ולהוכיח כל-רשעי-ארץ על-כל-מעשי רשעתם ועל-כל-הקשות אשר דברו עליו חטאים אנשי רשע: 16 אלה הם הרגנים והמתאוננים ההלכים אחרי תאותיהם אשר פיהם ידבר עתק הדרי פנים עקב שחד: 17 ואתם חביבי זכרו את-הדברים הנאמרים מקדם ביד שליחי אדנינו ישוע המשיח: 18 בדברם אליכם לאמר הנה באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות רשעם: 19 אלה הם הפרשים מן-הצבור בעלי נפש ורוח אין בהם: 20 ואתם חביבי הבנו באמונתכם הנעלה על-כל בקדשתה והתפללו ברוח הקדש:

אגרת יהודה

21ושמרתם את-נפשתיכם באהבת אלהים וחכיתם לרחמי אדנינו ישוע המשיח לחיי עולם: 22 הבדילו את-אלה והתנהגו עמהם ברחמים:23 ואת-אלה תושיעו באימה וחלצתם אתם מתוך האש ומאסתם גם-את-הלבוש המגאל בחלאת הבשר: 24 ואשר יכול לשמרכם ממכשול ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו: 25 האלהים (החכם) היחיד המושיע אתנו בישוע המשיח אדנינו לו הכבוד והגדלה והעז והממשלה לפני כל-עולם גם עתה גם לעולמי עד אמן:

ראה גם

ספר שמואל א

ספר שמואל א  על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי …

כתיבת תגובה