יום שישי , יוני 26 2020
heen

ברוכים הבאים

דגכדךשגכלחךדףשגלכחךדגלכח

דגכדךשגכלחךדףשגלכחךדגלכח

דגכדךשגכלחךדףשגלכחךדגלכח

דךלגכחףךדשלגכחףךשדלכחףךשדלכחףךשדלגכחjoomla logo black

ךדלגכףשךדלגכחףשךדלגכחףךשדלכחףךשדלכחךדגחכךדלגכ

ךדףלגכףךשדלגכחףךשדלכחףד

ךדשלגכחףשךדגלכחףשךדלגכחףךשדלגכחףךשדגכ

ראה גם

אסיפות יום רביעי

אסיפות יום רביעי יוחנן המטביל. מתי ג’ 1-3  

כתיבת תגובה