יום שלישי , ינואר 19 2021
heen

דברים ל’ 11-20 – 2011

דברים ל’ 11-20  – 2011


דברים ל’ 11-20
 

 

 

דברים פרק ל

 

ל והיה כי-יבאו עליך כל-הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך; והשבת אל-לבבך, בכל-הגוים, אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה: 2 ושבת עד-יהוה אלהיך ושמעת בקלו, ככל אשר-אנכי מצוך היום; אתה ובניך, בכל-לבבך ובכל-נפשך: 3 ושב יהוה אלהיך את-שבותך ורחמך; ושב, וקבצך מכל-העמים, אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה: 4 אם-יהיה נדחך בקצה השמים; משם, יקבצך יהוה אלהיך, ומשם יקחך: 5 והביאך יהוה אלהיך, אל-הארץ אשר-ירשו אבתיך וירשתה; והיטבך והרבך מאבתיך:

דברים ל’ 11-20

6 ומל יהוה אלהיך את-לבבך ואת-לבב זרעך; לאהבה את-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך למען חייך: 7 ונתן יהוה אלהיך, את כל-האלות האלה; על-איביך ועל-שנאיך אשר רדפוך: 8 ואתה תשוב, ושמעת בקול יהוה; ועשית את-כל-מצותיו, אשר אנכי מצוך היום: 9 והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה; כי ישוב יהוה, לשוש עליך לטוב, כאשר-שש על-אבתיך: 10 כי תשמע, בקול יהוה אלהיך, לשמר מצותיו וחקתיו, הכתובה בספר התורה הזה; כי תשוב אל-יהוה אלהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך:    פ

דברים ל’ 11-20

11 כי המצוה הזאת, אשר אנכי מצוך היום; לא-נפלאת הוא ממך, ולא רחקה הוא: 12 לא בשמים הוא; לאמר, מי יעלה-לנו השמימה ויקחה לנו, וישמענו אתה ונעשנה: 13 ולא-מעבר לים הוא; לאמר, מי יעבר-לנו אל-עבר הים ויקחה לנו, וישמענו אתה ונעשנה: 14 כי-קרוב אליך הדבר מאד; בפיך ובלבבך לעשתו:    ס    15 ראה נתתי לפניך היום, את-החיים ואת-הטוב; ואת-המות ואת-הרע: 16 אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את-יהוה אלהיך ללכת בדרכיו, ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו; וחיית ורבית, וברכך יהוה אלהיך, בארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה: 17 ואם-יפנה לבבך ולא תשמע; ונדחת, והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם: 18 הגדתי לכם היום, כי אבד תאבדון; לא-תאריכן ימים על-האדמה, אשר אתה עבר את-הירדן, לבא שמה לרשתה: 19 העידתי בכם היום את-השמים ואת-הארץ, החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך:

דברים ל’ 11-20

20 לאהבה את-יהוה אלהיך, לשמע בקלו ולדבקה-בו; כי הוא חייך וארך ימיך, לשבת על-האדמה, אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה