יום רביעי , אפריל 21 2021
heen

דברים פרק ו – 2013

דברים פרק ו  – 2013


דברים פרק ו
 

 

 

דברים פרק ו

 

ו וזאת המצוה, החקים והמשפטים, אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם; לעשות בארץ, אשר אתם עברים שמה לרשתה: 2 למען תירא את-יהוה אלהיך, לשמר את-כל-חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך, אתה ובנך ובן-בנך, כל ימי חייך; ולמען יארכן ימיך: 3 ושמעת ישראל ושמרת לעשות, אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאד; כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך, ארץ זבת חלב ודבש:    פ

דברים פרק ו  – 2013

4 שמע ישראל; יהוה אלהינו יהוה אחד: 5 ואהבת, את יהוה אלהיך; בכל-לבבך ובכל-נפשך ובכל-מאדך: 6 והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום על-לבבך: 7 ושננתם לבניך, ודברת בם; בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: 8 וקשרתם לאות על-ידך; והיו לטטפת בין עיניך: 9 וכתבתם על-מזוזת ביתך ובשעריך:    ס    10 והיה כי יביאך יהוה אלהיך, אל-הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך; ערים גדלת וטבת אשר לא-בנית: 11 ובתים מלאים כל-טוב אשר לא-מלאת, וברת חצובים אשר לא-חצבת, כרמים וזיתים אשר לא-נטעת; ואכלת ושבעת: 12 השמר לך, פן-תשכח את-יהוה; אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים: 13 את-יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד; ובשמו תשבע: 14 לא תלכון, אחרי אלהים אחרים; מאלהי העמים, אשר סביבותיכם: 15 כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך; פן-יחרה אף-יהוה אלהיך בך, והשמידך, מעל פני האדמה:    ס

דברים פרק ו  – 2013

16 לא תנסו, את-יהוה אלהיכם; כאשר נסיתם במסה: 17 שמור תשמרון, את-מצות יהוה אלהיכם; ועדתיו וחקיו אשר צוך: 18 ועשית הישר והטוב בעיני יהוה; למען ייטב לך, ובאת, וירשת את-הארץ הטבה, אשר-נשבע יהוה לאבתיך: 19 להדף את-כל-איביך מפניך; כאשר דבר יהוה:    ס    20 כי-ישאלך בנך מחר לאמר; מה העדת, והחקים והמשפטים, אשר צוה יהוה אלהינו אתכם: 21 ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים; ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה: 22 ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל-ביתו לעינינו: 23 ואותנו הוציא משם; למען הביא אתנו, לתת לנו את-הארץ, אשר נשבע לאבתינו: 24 ויצונו יהוה, לעשות את-כל-החקים האלה, ליראה את-יהוה אלהינו; לטוב לנו כל-הימים, לחיתנו כהיום הזה: 25 וצדקה תהיה-לנו; כי-נשמר לעשות את-כל-המצוה הזאת, לפני יהוה אלהינו כאשר צונו:    ס

דברים פרק ו  – 2013

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה