יום שלישי , אפריל 20 2021
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / דובר אורח מגרמניה – 2012

דובר אורח מגרמניה – 2012

דובר אורח מגרמניה  – 2012


דובר אורח מגרמניה
 

 

 

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק יז

 

יז   ויאמר אל-תלמידיו אי אפשר שלא-יבאו המכשלים אבל אוי לאיש אשר על-ידו יבאו: 2 נוח לו שיתלה פלח-רכב בצוארו וישלך אל-הים מאשר יכשיל את-אחד מהקטנים האלה: 3 השמרו לנפשותיכם כי-יחטא לך אחיך הוכח לו ואם-ינחם מחל לו: 4 וכי-יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי ומחלת לו: 5 ויאמרו השליחים אל-האדון הוסף לנו אמונה: 6 ויאמר האדון לו-היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל-השקמה הזאת העקרי והשתלי בתוך הים ותשמע לכם: 7 מי בכם אשר לו עבד חרש או רעה אשר יבא מן-השדה ואמר אליו מהר גשה-הנה והסב: 8 הלא יאמר אליו הכן לי ארוחת הערב וחגר מתניך ושרתני עד אם-כליתי לאכל ולשתות ואכלת ושתית גם-אתה:

לוקס יז

9 הגם יודה לעבד על-אשר עשה מצותו אמרתי לא: 10 כן גם-אתם אחרי עשותכם את כל-אשר צויתם אמרו אנחנו עבדים אין-מועיל בם כי רק את-המטל עלינו עשינו: 11 ויהי בלכתו ירושלים והוא עבר בין שמרון והגליל: 12 ויבא אל-כפר אחד והנה לקראתו עשרה אנשים מצרעים ויעמדו מרחוק: 13 וישאו את-קולם ויקראו ישוע מורה חננו: 14 וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל-הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו: 15 ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את-האלהים קול גדול: 16 ויפל על-פניו לרגליו ויודה לו והוא שמרוני: 17 ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו ואיה התשעה:

לוקס יז

18 הכי לא-נמצא מי שישוב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה: 19 ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך: 20 וישאלהו הפרושים לאמר מתי תבוא מלכות האלהים ויען ויאמר אליהם מלכות האלהים לא תבוא במראה עינים: 21 ולא יאמרו הנה-פה או הנה-שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם: 22 ויאמר אל-התלמידים ימים באים והתאויתם לראות יום אחד כימי בן-האדם ולא תראו: 23 ואם-יאמרו אליכם הנה-שם הנה-פה אל-תלכו ואל-תרוצו אחריהם: 24 כי כברק אשר יברק מקצה השמים ויאיר עד-קצה השמים כן-יהיה בן-האדם ביומו: 25 אך בראשונה עליו לסבל הרבה ולהיות נמאס בדור הזה: 26 וכאשר היה בימי נח כן יהיה בימי בן-האדם: 27 המה אכלו ושתו נשאו נשים והיו לאנשים עד-היום אשר-בא נח אל-התבה ויבא המבול וישחת את-כלם:

לוקס יז

28 וכאשר היה בימי לוט אכל ושתה קנה ומכר נטע ובנה: 29 ויהי ביום אשר-יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן-השמים וישחת את-כלם: 30 כן יהיה ביום אשר יגלה בן-האדם: 31 איש כי יהיה ביום ההוא על-הגג וכליו בבית אל-ירד לשאת אתם ואיש אשר בשדה אל-ישב לאחור: 32 זכרו את-אשת לוט: 33 החפץ למלט את-נפשו יאבדנה ואשר יאבד אתה יחיה: 34 אני אמר לכם בלילה ההוא יהיו שנים במטה אחת ויאסף אחד ואחד יעזב: 35 שתים תהיינה טחנות יחד אחת תאסף ואחת תעזב: 36 שנים יהיו בשדה ונאסף אחד ואחד יעזב: 37 ויענו ויאמרו אליו איפה תהיה זאת אדנינו ויאמר אליהם באשר הפגר שם יקבצו הנשרים:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה