יום ראשון , יוני 23 2024
heen
דף הבית / תשובות מספר בראשית / האם האדם התפתח מבעלי חיים? כמה זמן לקח לאדם להיות כפי שהוא היום?

האם האדם התפתח מבעלי חיים? כמה זמן לקח לאדם להיות כפי שהוא היום?

האם האדם התפתח מבעלי חיים? כמה זמן לקח לאדם להיות כפי שהוא היום?

תשובה:

ספר בראשית פרק א’ מלמד אותנו שהדגים והעופות נבראו ביום החמישי לבריאה. בעלי החיים אשר חיים על היבשה והאדם נבראו ביום השישי לבריאה.

“20 ויאמר אלהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה; ועוף יעופף על-הארץ, על-פני רקיע השמים: 21 ויברא אלהים, את-התנינם הגדלים; ואת כל-נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם, ואת כל-עוף כנף למינהו, וירא אלהים כי-טוב: 22 ויברך אתם אלהים לאמר; פרו ורבו, ומלאו את-המים בימים, והעוף ירב בארץ: 23 ויהי-ערב ויהי-בקר יום חמישי: פ

האם האדם התפתח מבעלי חיים

24 ויאמר אלהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמש וחיתו-ארץ למינה; ויהי-כן: 25 ויעש אלהים את-חית הארץ למינה, ואת-הבהמה למינה, ואת כל-רמש האדמה למינהו; וירא אלהים כי-טוב: 26 ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו; וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל-הארץ, ובכל-הרמש הרמש על-הארץ: 27 ויברא אלהים את-האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו; זכר ונקבה ברא אתם: 28 ויברך אתם אלהים, ויאמר להם אלהים, פרו ורבו ומלאו את-הארץ וכבשה; ורדו בדגת הים ובעוף השמים, ובכל-חיה הרמשת על-הארץ: 29 ויאמר אלהים, הנה נתתי לכם את-כל-עשב זרע זרע, אשר על-פני כל-הארץ, ואת-כל-העץ אשר-בו פרי-עץ זרע זרע; לכם יהיה לאכלה: 30 ולכל-חית הארץ ולכל-עוף השמים ולכל רומש על-הארץ, אשר-בו נפש חיה, את-כל-ירק עשב לאכלה; ויהי-כן: 31 וירא אלהים את-כל-אשר עשה, והנה-טוב מאד; ויהי-ערב ויהי-בקר יום הששי:”

האם האדם התפתח מבעלי חיים

האם האדם התפתח מבעלי חיים?

בפרק ב’ של ספר בראשית אנו קוראים שהאדם נוצר מעפר האדמה:

“7 וייצר יהוה אלהים את-האדם, עפר מן-האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים; ויהי האדם לנפש חיה:”

זאת אומרת שהאדם לא התפתח מבעלי החיים אלא נוצר מעפר האדמה ולכן הוא נקרא: אדם.

האם האדם התפתח מבעלי חיים

כמה זמן לקח לאדם להיות כפי שהוא היום?

בספר בראשית פרק א’ כתוב שאדם וחוה נבראו ביום השישי לבריאה, זאת אומרת שהם נבראו באותו היום. לא כתוב כמה שניות, דקות או שעות לקח כדי לברוא את אדם ולאחר מכן את חוה.

במשך קרוב לששת אלפי השנה שחלפו מבריאת האדם, חלו מספר שינויים בבני האדם במקומות שונים בעולם מבחינת צבע עור, גובה, מראה העיניים ומבנה הפנים. אך עדיין כולם בני אדם אשר יכולים להינשא אחד עם השני ולהוליד ילדים, על אף שהם נראים שונים מאוד אחד מהשני.

האם האדם התפתח מבעלי חיים

ראה גם

מה אלוהים ברא בכל יום

מה אלוהים ברא בכל יום ? טבלה מה נברא בכל יום

מה אלוהים ברא בכל יום ? טבלה מה נברא בכל יום מה אלוהים ברא בכל …

כתיבת תגובה