יום ראשון , יוני 23 2024
heen

הבשורה

הבשורה


הבשורה

 

בשורת מרקוס פרק א

תחלת בשורת ישוע המשיח בן-אלהים. 2 ככתוב בישעיהו הנביא:
“הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך.

3 קול קורא במדבר פנו דרך יהוה, ישרו מסלותיו.”

4 יוחנן המטביל הופיע במדבר כשהוא מכריז על טבילה של תשובה לשם סליחת חטאים. 5 יצאו אליו כל ארץ יהודה וכל אנשי ירושלים והוא הטביל אותם בנהר הירדן בהיותם מתודים על חטאיהם.

6 יוחנן היה לבוש שער גמלים וחגור חגורת עור במתניו, ומאכלו חגבים ודבש היער. 7 הכריז יוחנן ואמר: “הנה חזק ממני בא אחרי, אשר אינני ראוי להתכופף ולהתיר את שרוך נעליו. 8 אני הטבלתי אתכם במים, אך הוא יטביל אתכם ברוח הקדש.” 9 בימים ההם בא ישוע מנצרת אשר בגליל ויוחנן הטבילו בירדן. 10 ברגע שעלה מן המים ראה את השמים נפתחים ואת הרוח יורדת עליו בדמות יונה. 11 יצא קול מן השמים: “אתה בני אהובי, בך חפצתי.” 12 מיד הוציאה אותו הרוח אל המדבר, 13 ובמדבר שהה ארבעים יום כשהשטן מנסה אותו. הוא היה שם עם החיות, והמלאכים שרתוהו. 14 אחרי שהסגר יוחנן בא ישוע לגליל והכריז את בשורת האלהים באמרו: 15 “מלאה העת וקרבה מלכות אלהים! שובו בתשובה והאמינו בבשורה!” 

הבשורה

16 כאשר הלך על שפת ים הגליל ראה את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פורשים רשתות בים, כי דיגים היו. 17 אמר להם ישוע: “לכו אחרי ואעשה אתכם לדיגי אנשים.” 18 מיד עזבו את הרשתות והלכו אחריו. 19 הוא הלך קצת הלאה וראה את יעקב בן-זבדי ואת יוחנן אחיו והם בסירה מתקנים את הרשתות. 20 מיד קרא להם. הם עזבו את זבדי אביהם בסירה עם השכירים והלכו אחריו. 21 אחרי בואם אל כפר נחום מהר להכנס בשבת לבית הכנסת ולמד שם. 22 השתוממו האנשים על הוראתו, כי היה מלמד אותם כבעל סמכות ולא כסופרים. 23 אותה עת נמצא בבית הכנסת איש ובו רוח טמאה. צעק האיש ואמר: 24 “מה לנו ולך ישוע מנצרת? באת להשמיד אותנו! אני יודע מי אתה – קדוש האלהים!”

25 ישוע גער ברוח ואמר: “שתקי וצאי ממנו!”

26 זעזעה הרוח הטמאה את האיש, צעקה בקול גדול ויצאה ממנו. 27 הכל השתוממו ושאלו זה את זה: “מה זה? מה התורה החדשה הזאת? גם על הרוחות הטמאות הוא מצוה בסמכות והן נשמעות לו!”

הבשורה

28 עד מהרה יצא שמעו בכל אזור הגליל. 29 הם יצאו מבית הכנסת ונכנסו מיד לביתם של שמעון ואנדרי. גם יעקב ויוחנן באו אתם. 30 הואיל וחמותו של שמעון שכבה קודחת מחם דברו אליו בנוגע אליה. 31 הוא נגש, החזיק בידה והקים אותה. החם סר ממנה והיא שרתה אותם.

32 בערב, עם שקיעת השמש, הביאו אליו את כל החולים ואחוזי השדים. 33 כל העיר נאספה אל פתח הבית 34 והוא רפא רבים שהיו חולים במחלות למיניהן; גם שדים רבים גרש ולא הניח לשדים לדבר מפני שהכירוהו. 35 בבקר השכם, בעוד חשך, קם ויצא אל מקום שומם והתפלל שם. 36 שמעון והאנשים אשר אתו יצאו בעקבותיו 37 ומצאו אותו. אמרו לו: “הכל מחפשים אותך!”

הבשורה

38 אמר להם: “בואו נלך אל העירות הקרובות ואבשר גם שם, כי לשם כך יצאתי.” 39 הלך ובשר בבתי הכנסת בכל הגליל וגרש את השדים. 40 בא אליו איש מצרע והתחנן לפניו. הוא כרע על ברכיו ואמר לו: “אם תרצה תוכל לטהר אותי.” 41 ברב רחמיו הושיט ישוע את ידו, נגע בו ואמר אליו: “רוצה אני! הטהר!” 42 באותו רגע סרה ממנו הצרעת והוא נטהר. 43 ישוע הזהיר אותו ומהר לשלח אותו. 44 אמר אליו: “ראה, אל תגיד דבר לאיש. ברם לך הראה אל הכהן והקרב לטהרתך את אשר צוה משה לעדות להם.”

45 אך הוא יצא והרבה להכריז ולהפיץ ברבים את הדבר, עד אשר ישוע לא היה יכול עוד לבוא אל עיר בגלוי אלא היה נשאר מחוץ לעיר במקומות שוממים; ומכל מקום באו אליו.

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן