יום חמישי , יולי 23 2020
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / התגלות כא – שלמה אוסטרובסקי

התגלות כא – שלמה אוסטרובסקי

התגלות כא  – שלמה אוסטרובסקי

 


התגלות כא
 

 

 

חזון יוחנן פרק כא

 

כא   וארא שמים חדשים וארץ חדשה כי השמים הראשנים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד: 2 וארא והנה העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן-השמים והיא מתקנת ככלה המקשטת לבעלה: 3 ואשמע קול גדול מן-הכסא לאמר הנה משכן אלהים עם-בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו-לו לעם והוא האלהים יהיה אתם (אלהיהם): 4 ומחה אלהים כל-דמעה מעיניהם והמות לא יהיה-עוד וגם-אבל וזעקה וכאב לא יהיה-עוד כי הראשנות עברו: 5 ויאמר הישב על-הכסא הנני עשה הכל חדש ויאמר אלי כתב אשר הדברים האלה אמתים ונאמנים הם: 6 ויאמר אלי היה נהיתה אני האלף והתו הראש והסוף אני אתן לצמא ממעין מים חיים חנם:

התגלות כא

7 המנצח יירש הכל ואני אהיה-לו לאלהים והוא יהיה-לי לבן: 8 אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל-המשקרים חלקם האגם הבער באש וגפרית אשר-הוא המות השני: 9 ויבא אלי אחד משבעת המלאכים הנשאים שבע הקערות המלאות שבע המכות האחרנות וידבר אלי לאמר בא ואראך את-הכלה אשת השה: 10 ויקחני ברוח על-הר גדול וגבה ויראני העיר הקדושה ירושלים הגדולה ירדת מן-השמים מאת האלהים: 11 ועליה כבוד אלהים ואור נגהה כאבן יקרה מאד כאבן ישפה המבהקת כעין הקרח: 12 ולה חומה גדולה וגבהה ושנים עשר שערים לה ועל-השערים שנים עשר מלאכים ושמות כתובים עליהם והם שמות שנים-עשר שבטי בני ישראל: 13 שערים שלשה ממזרח שערים שלשה מצפון שערים שלשה מנגב ושערים שלשה ממערב:

התגלות כא

14 ולחומת העיר שנים עשר מוסדות ועליהם שנים עשר שמות לשנים עשר שליחי השה: 15 וביד המדבר אלי קנה זהב למד את-העיר ואת-שעריה ואת חומתה: 16 ומושב העיר מרבע וארכה כרחבה וימד את-העיר בקנה המדה שנים עשר אלף ריס ארכה ורחבה וקומתה מדה אחת להם: 17 וימד את-חומתה מאה וארבעים וארבע אמות במדת איש אשר-היא מדת המלאך: 18 ובנין חומת העיר אבן ישפה והעיר זהב מופז דומה לזכוכית זכה: 19 ומוסדות חומת העיר מרבצות בכל-אבני חפץ המוסד הראשון ישפה השני ספיר השלישי שבו הרביעי ברקת: 20 החמישי יהלם הששי אדם השביעי תרשיש השמיני שהם התשיעי פטדה העשירי נפך אחד העשר לשם שנים העשר אחלמה:

התגלות כא

21 ושנים עשר השערים שתים עשרה מרגליות כל-שער ושער מרגלית אחת ורחוב העיר זהב מופז כזכוכית בהירה: 22 והיכל לא-ראיתי בה כי יהוה אלהים צבאות הוא והשה היכלה: 23 והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי-כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה: 24 והגוים ילכו לאורה ומלכי-ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה: 25 ושעריה יומם לא-יסגרו כי לילה לא-יהיה שם: 26 והביאו בה כבוד הגוים ותפארתם: 27 ולא-יבוא בה כל-טמא ועשה תועבה ושקר כי אם-הכתובים בספר החיים של-השה:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה