יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / מאמרים ודרשות / צפייה בדרשות / ישוע קורא לך – האם אתה שומע?

ישוע קורא לך – האם אתה שומע?

ישוע קורא לך – האם אתה שומע?

ישוע קורא לך – האם אתה שומע אותו קורא בשימך?

 

ישעיהו פרק נט

ישוע קורא לך – האם אתה שומע?

נט הן לא-קצרה יד-יהוה מהושיע; ולא-כבדה אזנו משמוע: 2 כי אם-עונתיכם היו מבדלים, בינכם לבין אלהיכם; וחטאותיכם, הסתירו פנים מכם משמוע: 3 כי כפיכם נגאלו בדם, ואצבעותיכם בעון; שפתותיכם דברו-שקר, לשונכם עולה תהגה: 4 אין-קרא בצדק, ואין נשפט באמונה; בטוח על-תהו ודבר-שוא, הרו עמל והוליד און:

פסוק 5

5 ביצי צפעוני בקעו, וקורי עכביש יארגו; האכל מביציהם ימות, והזורה תבקע אפעה: 6 קוריהם לא-יהיו לבגד, ולא יתכסו במעשיהם; מעשיהם מעשי-און, ופעל חמס בכפיהם: 7 רגליהם לרע ירצו, וימהרו, לשפך דם נקי; מחשבותיהם מחשבות און, שד ושבר במסלותם: 8 דרך שלום לא ידעו, ואין משפט במעגלותם; נתיבותיהם עקשו להם, כל דרך בה, לא ידע שלום: 9 על-כן, רחק משפט ממנו, ולא תשיגנו צדקה; נקוה לאור והנה-חשך, לנגהות באפלות נהלך: 10 נגששה כעורים קיר, וכאין עינים נגששה; כשלנו בצהרים כנשף, באשמנים כמתים: 11 נהמה כדבים כלנו, וכיונים הגה נהגה; נקוה למשפט ואין, לישועה רחקה ממנו:

פסוק 12

12 כי-רבו פשעינו נגדך, וחטאותינו ענתה בנו; כי-פשעינו אתנו, ועונתינו ידענום: 13 פשע וכחש ביהוה, ונסוג מאחר אלהינו; דבר-עשק וסרה, הרו והגו מלב דברי-שקר: 14 והסג אחור משפט, וצדקה מרחוק תעמד; כי-כשלה ברחוב אמת, ונכחה לא-תוכל לבוא: 15 ותהי האמת נעדרת, וסר מרע משתולל; וירא יהוה וירע בעיניו כי-אין משפט: 16 וירא כי-אין איש, וישתומם כי אין מפגיע; ותושע לו זרעו, וצדקתו היא סמכתהו: 17 וילבש צדקה כשרין, וכובע ישועה בראשו; וילבש בגדי נקם תלבשת, ויעט כמעיל קנאה: 18 כעל גמלות כעל ישלם, חמה לצריו, גמול לאיביו; לאיים גמול ישלם:

פסוק 19

19 וייראו ממערב את-שם יהוה, וממזרח-שמש את-כבודו; כי-יבוא כנהר צר, רוח יהוה נססה בו: 20 ובא לציון גואל, ולשבי פשע ביעקב; נאם יהוה: 21 ואני, זאת בריתי אותם אמר יהוה, רוחי אשר עליך, ודברי אשר-שמתי בפיך; לא-ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יהוה, מעתה ועד-עולם:

ישוע קורא לך – האם אתה שומע?

ראה גם

זה עדיין לא מאוחר מדי לחזור לאלוהים

זה עדיין לא מאוחר מדי לחזור לאלוהים

זה עדיין לא מאוחר מדי לחזור לאלוהים