יום שישי , מאי 24 2024
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / ישעיה נא – פרוש לפרק

ישעיה נא – פרוש לפרק

ישעיה נא – פרוש לפרק

להאזנה לדרשה לחצו כאן: ישעיה נא – פרוש לפרק

חלק ב

 

 

ישעיהו פרק נא

נא שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה; הביטו אל-צור חצבתם, ואל-מקבת בור נקרתם: 2 הביטו אל-אברהם אביכם, ואל-שרה תחוללכם; כי-אחד קראתיו, ואברכהו וארבהו:    ס    3 כי-נחם יהוה ציון, נחם כל-חרבתיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן-יהוה; ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה:    ס    4 הקשיבו אלי עמי, ולאומי אלי האזינו; כי תורה מאתי תצא, ומשפטי, לאור עמים ארגיע: 5 קרוב צדקי יצא ישעי, וזרעי עמים ישפטו; אלי איים יקוו, ואל-זרעי ייחלון: 6שאו לשמים עיניכם והביטו אל-הארץ מתחת, כי-שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה, וישביה כמו-כן ימותון; וישועתי לעולם תהיה, וצדקתי לא תחת:    ס

פסוק 7

7 שמעו אלי ידעי צדק, עם תורתי בלבם; אל-תיראו חרפת אנוש, ומגדפתם אל-תחתו: 8 כי כבגד יאכלם עש, וכצמר יאכלם סס; וצדקתי לעולם תהיה, וישועתי לדור דורים:    ס    9 עורי עורי לבשי-עז זרוע יהוה, עורי כימי קדם, דרות עולמים; הלוא את-היא המחצבת רהב מחוללת תנין: 10 הלוא את-היא המחרבת ים, מי תהום רבה; השמה מעמקי-ים, דרך לעבר גאולים: 11 ופדויי יהוה ישובון, ובאו ציון ברנה, ושמחת עולם על-ראשם; ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה:    ס    12 אנכי אנכי הוא מנחמכם; מי-את ותיראי מאנוש ימות, ומבן-אדם חציר ינתן: 13 ותשכח יהוה עשך, נוטה שמים ויסד ארץ, ותפחד תמיד כל-היום, מפני חמת המציק, כאשר כונן להשחית; ואיה חמת המציק: 14 מהר צעה להפתח; ולא-ימות לשחת, ולא יחסר לחמו:

פסוק 15

15 ואנכי יהוה אלהיך, רגע הים, ויהמו גליו; יהוה צבאות שמו: 16 ואשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך; לנטע שמים וליסד ארץ, ולאמר לציון עמי-אתה:    ס    17 התעוררי התעוררי, קומי ירושלם, אשר שתית מיד יהוה את-כוס חמתו; את-קבעת כוס התרעלה שתית מצית: 18אין-מנהל לה, מכל-בנים ילדה; ואין מחזיק בידה, מכל-בנים גדלה: 19 שתים הנה קראתיך, מי ינוד לך; השד והשבר והרעב והחרב מי אנחמך: 20 בניך עלפו שכבו בראש כל-חוצות כתוא מכמר; המלאים חמת-יהוה גערת אלהיך: 21 לכן שמעי-נא זאת עניה; ושכרת ולא מיין:    ס    22 כה-אמר אדניך יהוה, ואלהיך יריב עמו, הנה לקחתי מידך את-כוס התרעלה; את-קבעת כוס חמתי, לא-תוסיפי לשתותה עוד: 23 ושמתיה ביד-מוגיך, אשר-אמרו לנפשך שחי ונעברה; ותשימי כארץ גוך, וכחוץ לעברים:

ישעיה נא – פרוש לפרק

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן