יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / משמעות הצלב – דיון שמיני

משמעות הצלב – דיון שמיני

משמעות הצלב – דיון שמיני

הצלב הוא סמל האמונה המשיחית. על הצלב, מושיענו מת. אלוהים שלחנו לבשר על הצלב (הראשונה אל הקורינתים א’ 17,18). מליוני בני אדם שמעו כבר כי המשיח מת על הצלב עבור חטאינו. אך מה פירוש הדבר ? מדוע היה צורך בכך ? מה הוא השיג במותו על הצלב ? שאלות אלה משאירות הרבה מהטוענים לאמונה המשיחית במבוכה.

הצורך בצלב
מדוע היה צורך במות ישוע על הצלב ? חשוב.

1.אלוהים הוא צדיק וקדוש. (הראשונה לפטרוס א’ 16, ישעיה ו’ 3,2). שום דבר טמא אינו יכול להכנס לנוכחותו. (התגלות כא’ 27, חבקוק א’ 13).

2.חטא יש לשפוט .(אל הרומים ב’ 3,12). אין ה’ יכול לזכות את האשם (שמות לד’ 7, איוב י’ 14). העולם כולו אשם בפני אלוהים (אל הרומים ג’ 19). החטא, סופו עונש מוות (אל הרומים ו’ 23).

את שכר החטא חייבים לשלם. דאגתו של אלוהים היתה כיצד יוכל להיות צודק וצדיק לגמרי, ובעותה עת להצדיק את החוטא (אל הרומים ג’ 26). כיצד יוכלו הצדק והאמת האלוהיים להתמזג עם רחמיו ?

עקרון התחליף
תחליף הוא כשאדם, או דבר, לוקחים מקומו של אחר. תחליף של צאן ובקר, במקום החוטא, הווה אפשרות גישה לחוטא אל אלוהיו, בתקופת התנ”ך. שה הפסח נזבח על מנת להגן על בתי ישראל בפני זעם אלוהים (שמות יב’ 13-17). מליוני קורבנות הובאו בפני אלוהים על פי תורתו. מנחות אלו הביאו ל “כפרה” (ויקרא ה’ 10). פירוש הדבר היה כי החטא כוסה בדם הקורבן החף מפשע.

חשוב לציין, כי יוחנן המטביל הכריז על ישוע, שהוא “שה האלוהים הנושא חטאת העולם ” (יוחנן א’ 29). הוא ראה בישוע את הקורבן האמיתי אשר אליו הצביעו כל הקורבנות הקודמים. היה עליו להיות התחליף האחד האמיתי והסופי. הנביאים ניבאו בברור כי המשיח, כשיבוא, יוכה ע”י אלוהים, עבור חטאי העולם, ובכך יקח על עצמו את עונשם (ישעיה נג’ 4-6). לב לבה של האמונה המשיחית הוא כי ” המשיח מת בעד חטאינו, לפי הכתובים ” (הראשונה אל הקורינתים טו’ 3). הכתובים, העוסקים במוות התחליפי, חשובים הם ורצוי לבחנם (אל הרומים ד’ 6-8, הראשונה לפטרוס ב’ 24, ג’ 18). המושיע לקח את מקומו של החוטא. הצדיק לקח את מקומו של הרשע. החף מפשע לקח את מקומו של האשם. מותו של ישוע לא היה רק דוגמא מוסרית. חטאינו הביאו לכך (אל הרומים ד’ 25). הדבר היה על פי עצת אלוהים (מעשי השליחים ב’ 23). הוא היה מוכן להיות הקורבן, ואף אדם לא לקח את חייו ממנו (יוחנן י’ 17,18). הוא נתן עצמו עבורנו (אל הגלטים א’ 4) והפך לחטאת עבורנו (השנייה אל הקורינתים ה’ 21). הוא הפך לקללה עבורנו (אל הגלטים ג’ 13). בכך ישוע קנה , או פדה, אותנו (הראשונה לפטרוס א’ 18,19, מתי כ’ 28). הוא הביא לשלום דרך דמו, אשר נשפך על הצלב (אל הקולוסים א’ 20). הרשע הוצדק וקורב אל אלוהים ע”י מות ישוע (אל הרומים ה’ 9,10).

שלמות הקורבן
קורבן היא מילה החוזרת פעמים רבות בכתובים, ונמצאת בלב לבה של הבשורה המשיחית. להלן מספר צדדים לקורבנו של ישוע.

קורבן הדם. (אל העברים ט’ 22). ללא שפיכה של דם אין טיהור מהחטא ואין מחילה.
קורבן אנושי. (אל העברים ט’ 12-14, י’ 4). רק אדם יכול למות עבור חטאי האחר, על מנת לספק את הצדק האלוהי.
קורבן תמים.(חף מפשע) (אל העברים ד’ 15, הראשונה לפטרוס א’ 19, יוחנן ח’ 29,46). רק הנקי מחטא יכול למות עבור החוטא.
קורבן אלוהי. (אל העברים א’ 1-3, אל הקולוסים ב’ 8,9, השנייה אל הקורינתים ה’ 19). הוא הרחיק מעלינו את חטאינו. רק אלוהים יכול לעשות זאת (ישעיה מג’ 25).
קורבן אהבה. (אל האפסים ה’ 25, התגלות א’ 5). הצלב הינו תמצית הביטוי לאהבת אלוהים כלפי האדם החוטא.
קורבן מספק. (הראשונה ליוחנן ב’ 2, אל העברים י’ 14). הוא סיפק באופן מלא וסופי כל צורך בעשיית צדק אלוהי.

העבודה המושלמת
האדון ישוע אמר לאב: “השלמתי את המעשה שנתת לי לעשות” (יוחנן יז’ 4). על הצלב, זעקתו האחרונה היתה “נשלם” (יוחנן יט’ 30). מה היתה העבודה שהיה עליו לעשות? “הן בא בן האדם לבקש ולהושיע את האובד” (לוקס יט’ 10). “האב שלח את הבן מושיע העולם” (הראשונה ליוחנן ד’ 14). משימתו היתה “להושיע את עמו מחטאותיהם” (מתי א’ 21). ראה עד כמה מושלמת היתה העבודה שעשה !.

1.
2.הוא הצדיקנו בכל אשר לא היינו יכולים להצדק על פי תורת משה (מעשי השליחים יג’ 39).
3.הוא גאל אותנו מכל אשמה (אל הרומים ח’ 1).
4.צדקתו וקדושתו באו לידי סיפוק (תהלים פה’ 11).
5.מעשהו מספיק על מנת לגאול את כל החוטאים (הראשונה ליוחנן ב’ 2, יוחנן א’ 29, יב’ 32). אך אין הוא יכול לגאלם, אלא אם יבואו אליו (מתי כג’ 37).
6.הוא הקריב קורבן אחד לתמיד (אל העברים י’ 12). ואסור לאף אחד להוסיף את התוספת הכי קטנה לעבודתו המושלמת על הצלב.

הוכחה לריצוי
ההצהרה החוזרת של הקהילה הראשונה היתה כי אלוהים הקים את ישוע מן המתים. על בסיס זה נקראו האנשים להאמין במשיח (מעשי השליחים ב’ 32,24, ג’ 15,26, י’ 40).

1.הוא קם לתחיה כפי שהכתובים נבאו (הראשונה אל הקורינתים טו’ 4). הוא קיים בכך נבואה בת 1000 שנה (תהלים טז’ 10, מעשי השליחים יג’ 35-37).
2.הוא קם לתחיה כפי שאמר שיעשה (מתי יב’ 39,40, טז’ 21, לוקס יח’ 31-33). הוא דייק גם לגבי היום בו יקום (מתי כז’ 63).
3.הוא קם לתחיה למרות המשמר הרומי שהושם ליד קברו. כל מאמץ נעשה על מנת למנוע תחיה מזוייפת (מתי כז’ 63-66). עדי ראיה רבים ראו אותו (הראשונה אל הקורינתים טו’ 5-8).
4.הוא קם לתחיה בכח אלוהים ובכך הוכיח באופן מספק כי כל אשר עשה, עשה ברצון אלוהים (אל הרומים א’ 3,4, אל האפסים א’ 19,20 ).
5.הוא קם לתחיה כי קימה זו הכרחית להצדקתנו (אל הרומים ד’ 25).

גדולת מעשהו אינה מבטלת את הצורך בתגובה של האדם. אנשים אינם נושעים באופן אוטומטי או אוניברסלי. עליהם להגיב לישוע המשיח ולדבריו (יוחנן ג’ 18, מעשי השליחים ג’ 19).

משמעות הצלב שיעור מס’ 8

מליונים טוענים כי הם מאמינים שישוע מת על הצלב עבור חטאי האדם, אך הם אינם מבינים זאת. נסה לחשוב על אמת זו, להבינה ולענות על השאלות.

ישוע מת על הצלב בגלל ש: (בחר אפשרות אחת)
א. היה קורבן לנסיבות.
ב. היה קורבן לטעות טרגית.
ג. יש לטפל החטא על מנת שנוכל לבוא בפני אלוהים.
ד. הוא לא הצליח לברוח מפני המנהיגים היהודים והרומאים.

2. אלוהים יכול לגאול חוטאים מעונשם ע”י כך שהוא: (בחר תשובה אחת מן התשובות)?
א. נותן להם לחזור בתשובה ע”י סגופים.
ב. בוחר להתעלם מכשלונותיהם בגלל אהבתו אליהם.
ג. מספק קורבן מושלם המכפר על חטאיהם.
ה. עושה כחפצו, מפני שהוא אלוהים.

3. אם ישוע לא היה מת על הצלב היינו (בחר אחת מן התשובות)

I. אבודים לנצח וללא תקוה.
II. לומדים דרך אחרת להגיע בפני אלוהים.
III. מוכרחים לעבוד קשה יותר, על מנת לרצות את אלוהים.
IV. רצויים בפניו בכל זאת, בגלל אהבתו אלינו.

4. כתוב במילים שלך את הראשונה לפטרוס ג’ 18 או ישעיה נג’ 4,5.

5. אם אלוהים אהב את בנו, מדוע הרשה לו לסבול ולמות על הצלב (אל הרומים ד’ 25, ה’ 6-8) ?

6. עבור מי מת ישוע ? (יוחנן ג’ 16, הראשונה ליוחנן ב’ 2 )

7. למה התכוון ישוע כשאמר: ” נשלם ” (יוחנן יט’ 30)

8. רשום עובדה אחת המוכיחה כי ישוע קם לתחיה.

9. מה דעתך ? הסבר במילים שלך מדוע ישוע מת על הצלב ?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו): “אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?
לפי דעתך, מה הייתה המטרה במותו של ישוע על הצלב ?
האם אתה מאמין שישוע קם מן הקבר והוא חי היום ?
איזו השפעה צריכה להיות לאמונה בתחייתו של המשיח על חיי האדם ?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה