יום ראשון , פברואר 28 2021
heen

ספר ההתגלות

ספר ההתגלות


ספר ההתגלות

 

 

ההתגלות פרק א

א התגלות ישוע המשיח שנתן לו האלהים כדי להראות לעבדיו את אשר צריך להיות במהרה. והוא שלח ביד מלאכו והודיע לעבדו יוחנן 2 שהעיד את דבר אלהים ואת עדות ישוע המשיח, את כל אשר ראה. 3 אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה ושומרים את הכתוב בה, כי קרובה העת.

4 יוחנן אל שבע הקהלות אשר באסיה: חסד ושלום לכם מאת ההוה והיה ויבוא, ומאת שבע הרוחות אשר לפני כסאו, 5ומאת ישוע המשיח העד הנאמן, בכור המתים ועליון למלכי הארץ.
לאוהב אותנו אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו 6 ועשה אותנו ממלכת כהנים לאלהים אביו, לו הכבוד והגבורה לעולמי עולמים. אמן.

ספר ההתגלות

7 הנה הוא בא עם העננים. כל עין תראה אותו, גם אלה שדקרוהו, ויספדו עליו כל משפחות הארץ. כן; אמן. 8 “אני האלף אף אני התו”, נאם יהוה אלהים, “ההוה והיה ויבוא, אלהי צבאות.” 9 אני יוחנן אחיכם ושתף בצרה ובמלכות ובסבלנות בישוע, הייתי באי הקרוי פטמוס בעבור דבר אלהים ועדות ישוע. 10 הייתי בהשראת הרוח ביום האדון ושמעתי מאחרי קול גדול כקול שופר 11 אומר: “את אשר אתה רואה כתב בספר ושלח אל שבע הקהלות: אל אפסוס, אל זמירנה, אל פרגמוס, אל תיאטירה, אל סרדיס, אל פילדלפיה ואל לאודיקאה.”

ספר ההתגלות

12 פניתי לראות את הקול המדבר אלי, וכשפניתי ראיתי שבע מנורות זהב, 13 ובין שבע המנורות כמראה בן-אדם עוטה מעיל עד מרגלותיו וחגור חגורת זהב על חזהו. 14 ראשו ושערו לבנים כצמר לבן כשלג, ועיניו כשלהבת אש; 15 רגליו כמו נחשת נוצצת שנצרפה בכור, וקולו כקול מים רבים. 16 ביד ימינו שבעה כוכבים; מפיו יוצאת חרב פיפיות חדה, ופניו כשמש המאירה בגבורתה.

ספר ההתגלות

17 כאשר ראיתיו נפלתי לרגליו כמת, והוא שם את יד ימינו עלי ואמר: “אל תירא. אני הראשון והאחרון והחי. 18הייתי מת והנה חי אני לעולמי עולמים, ולי מפתחות שאול ומות. 19 כתב את אשר ראית ואת אשר הוה ואת אשר עתיד להיות אחרי כן, 20 את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ושבע מנורות הזהב: שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהלות, ושבע המנורות הן שבע קהלות.”

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …