יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen

ריסון עצמי – 2011

ריסון עצמי  – 2011


ריסון עצמי
 

 

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים פרק ו

ו   אחי אף אם-יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן-תבא לידי-נסיון גם-אתה: 2 שאו איש את-משא רעהו כן תקימו את-תורת המשיח: 3 כי החשב את-עצמו להיות-מה ואיננו מאומה את-נפשו הוא מרמה: 4 אבל יבחן כל-איש את-מעשהו ואז לו לבדו תהיה תהלתו ולא כנגד אחר: 5 כי כל-איש את-משאו ישא: 6 המלמד בדבר יחלק מכל-טובו למלמדהו: 7 אל-תתעו אלהים לא-יתן להתל בו כי את-אשר יזרע האדם אתו יקצר:

ריסון עצמי

8 כי הזרע בבשרו יקצר כליון מבשרו והזרע ברוח יקצר מן-הרוח חיי עולם: 9 ואנחנו אל-נלאה בעשות הטוב כי-נקצר בעתו אם-לא נרפה: 10 לכן כאשר תמצא ידנו נעשה-נא את-הטוב עם-כל-אדם וביותר עם-בני אמונתנו: 11 ראו-נא מה-גדול המכתב אשר כתבתי אליכם בידי: 12 החפצים להתהדר בבשר אין כופים אתכם להמול אלא כדי שלא-ירדפו על-צלוב המשיח: 13 כי גם-הם הנמולים לא ישמרו את-התורה רק רצונם אשר תמולו למען יתהללו בבשרכם: 14 ואנכי חלילה לי מהתהלל בלתי אם בצלוב אדנינו ישוע המשיח אשר-בו העולם נצלב-לי ואני נצלב לעולם:

ריסון עצמי

15 כי-במשיח ישוע לא-המילה תחשב ולא-הערלה כי אם-הבריאה החדשה: 16 וכל-הנהגים כשורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל-ישראל אשר לאלהים: 17 מעתה איש אל-ילאני עוד כי את-חבורות האדון ישוע אני נשא בגויתי: 18 חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עם-רוחכם אחי אמן:

ריסון עצמי

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן

כתיבת תגובה