יום שני , יולי 19 2021
heen
דף הבית / סיפורים מעוררי השראה / שאלות שאלוהים לא ישאל

שאלות שאלוהים לא ישאל

שאלות שאלוהים לא ישאל

 

1. אלוהים לא ישאל באיזה סוג רכב נסעת; הוא ישאל כמה אנשים הסעת שלא היה להם כלי תחבורה.

2. אלוהים לא ישאל מה הגודל של הבית שלך; הוא ישאל כמה אנשים הזמנת אל תוך הבית שלך.

3. אלוהים לא ישאל על הבגדים שיש בארון שלך; הוא ישאל כמה אנשים עזרת להלביש.

4. אלוהים לא ישאל כמה גבוהה המשכורת שלך; הוא ישאל האם עשית פשרות כדי להשיג אותה.

שאלות שאלוהים לא ישאל

5. אלוהים לא ישאל מה היה מעמדך במקום העבודה; הוא ישאל אם ביצעת את עבודתך כמיטב יכולתך.

6. אלוהים לא ישאל כמה חברים היו לך; הוא ישאל כמה אנשים יכולים לומר שהיית חבר בעבורם.

7. אלוהים לא ישאל באיזו שכונה חיית; הוא ישאל איך התייחסת לשכנים שלך.

8. אלוהים לא ישאל מה צבע העור שלך; הוא ישאל על האישיות הפנימית שלך.

9. אלוהים לא ישאל למה לקח לך כל כך הרבה זמן כדי לחפש ישועה לנפש שלך; הוא ייקח אותך באהבה למשכן הנצחי שלך בגן העדן ולא אל שערי גיהינום.

 

שאלות שאלוהים לא ישאל

אגרת פטרוס הראשונה פרק ד

ד כיון שהמשיח סבל בעדנו בגופו, גם אתם התאזרו באותו הלך-הרוח; שכן הסובל בגופו חדל לחטא, 2 למען לא יחיה עוד לפי תאוות בני אדם בזמן שנותר לו לחיות בגופו, אלא לפי רצון אלהים. 3 הן די היה הזמן שעבר עליכם בעשית חפץ הגוים, כאשר התהלכתם בדרכי זמה ותאוות, שכרות והוללות, נשפי שתיה ועבודת אלילים אסורה. 4 וכיון שאינכם רצים עמהם לשטף זמתם, תמהים הם על כך ומגדפים. 5 הללו יתנו דין וחשבון לפני מי שעתיד לשפט את החיים ואת המתים. 6 לכן התבשרו גם המתים, כדי שישפטו כדרך בני אדם בבשר, אך יחיו כדרך אלהים ברוח.

שאלות שאלוהים לא ישאל

7 הנה קץ הכל קרב. על כן היו מפכחים, והיו ערים להתפלל. 8 בראש ובראשונה אהבו איש את רעהו אהבה עזה, כי על רב פשעים תכסה אהבה. 9 היו מארחים זה את זה בלי להתלונן. 10 איש איש כפי המתנה אשר קבל ישרת בה בקרבכם, כסוכנים טובים על חסדו רב-הפנים של אלהים. 11 איש כי ידבר, אמרי אלהים ידבר; איש כי ישרת, יעשה זאת מתוך הכח שנתן לו אלהים; וזאת למען יכבד האלהים בכל דרך ישוע המשיח אשר לו הכבוד והגבורה לעולמי עולמים. אמן. 12 אהובי, בבוא עליכם צריפת אש כדי לבחן אתכם, אל תתמהו כאלו מקרה מוזר קרה לכם, 13 אלא שמחו ככל שחלק לכם בסבלות המשיח, למען תשמחו ותעלצו גם בהגלות כבודו.

שאלות שאלוהים לא ישאל

14 אשריכם אם יחרפו אתכם בעבור שם המשיח, כי אז רוח הכבוד, רוח אלהים, נחה עליכם. 15 רק אל יסבל איש מכם כרוצח או כגנב או כעושה רעה או כמתערב בעניני אחרים. 16 ואם יסבל כמשיחי, אל יבוש כי אם יכבד את אלהים בשם הזה, 17 שהרי עת להתחיל המשפט מבית אלהים. ואם מאתנו יתחיל, מה תהיה אחרית האנשים שאינם נשמעים לבשורת אלהים? 18 אם צדיק בקשי נושע, חוטא ורשע מה יהיה עליו? 19 לכן גם הסובלים כרצון אלהים יפקידו נא את נפשותיהם ביד הבורא הנאמן, בעשית הטוב.

ראה גם

כיצד להסתכל על עושר בעולם הזה?

כיצד להסתכל על עושר בעולם הזה? הגרף הראשון מראה לנו את ההבדל בסכום הכסף בבנק …

כתיבת תגובה