יום שני , מאי 10 2021
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / שאלות שדבר אלוהים שואל

שאלות שדבר אלוהים שואל

שאלות שדבר אלוהים שואל


שאלות שדבר אלוהים שואל

 

 

אגרת שאול אל הרומים פרק א

א מאת שאול, עבד המשיח ישוע, אשר נקרא להיות שליח ויחד לבשורת אלהים, 2 בשורה שאלהים הבטיח מקדם בפי נביאיו בכתבי הקדש, 3 על-אודות בנו, ישוע המשיח אדוננו, שלפי הבשר מוצאו מזרע דוד 4 ולפי רוח הקדש הפגן שהוא בן-אלהים בגבורה בתחיתו מן המתים. 5 דרכו קבלנו חסד ושליחות להביא לידי ציות שבאמונה בכל האמות למען שמו; 6 ביניהם גם אתם קרואי ישוע המשיח.

7 ובכן, אל כל אהובי אלהים ברומא הנקראים להיות קדושים: חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו והאדון ישוע המשיח.

שאלות שדבר אלוהים שואל

8 ראשית, אני מודה לאלהי על כלכם באמצעות ישוע המשיח, משום שדבר אמונתכם נשמע בכל העולם. 9 והאלהים אשר אני עובד אותו ברוחי בהכריזי את בשורת בנו, הוא עדי לכך שאני מזכיר אתכם ללא הרף בתפלותי, 10 ומבקש אני תמיד כי אצליח פעם באיזה אפן שהוא לבוא אליכם, אם ירצה אלהים, 11 שכן אני נכסף לראותכם כדי לחלק עמכם מתנה רוחנית לחזוקכם; 12 כלומר, שנתעודד יחדיו באמונה המשתפת לכם וגם לי. 13 אינני רוצה שיעלם מכם, אחי, שפעמים רבות התכונתי לבוא אליכם, כדי שגם בקרבכם אוכל לעשות פרי כבקרב יתר הגוים, אך עד כה נמנע ממני לבוא. 14 חיב אני ליונים וגם לבני עמים אחרים, לבני תרבות וגם לחסרי תרבות. 15 משום כך ברצוני לבשר את הבשורה גם לכם הנמצאים ברומא.

שאלות שדבר אלוהים שואל

16 אינני בוש בבשורת המשיח, שהרי היא כח האלהים להושיע את כל מי שמאמין, את היהודי בראשונה וגם את הלא-יהודי; 17 כי בה צדקת האלהים מתגלית מתוך אמונה לתכלית אמונה, ככתוב: “וצדיק באמונתו יחיה.” 18 ואמנם זעם אלהים נגלה מן השמים על כל עולתם ורשעתם של בני אדם המעכבים ברשעתם את האמת; 19 כי מה שנודע על אלהים גלוי בקרבם, שהרי אלהים גלה להם. 20 הלא עצמותו הנעלמת, היא כחו הנצחי ואלהותו, נראית בברור מאז בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים שנבראו. לכן אין להם במה להצטדק, 21 שהרי למרות שיודעים הם את אלהים לא כבדו אותו כראוי לאלהים, אף לא הודו לו, אלא נתפסו למחשבת הבל ונטמטם לבם האוילי. 22 הם התימרו להיות חכמים, אך נהיו לכסילים 23 והמירו אתכבודו של אלהים בלתי חולף בדמות צלמו של אדם בן-חלוף ובדמות צלמי עופות, חיות ורמשים.

שאלות שדבר אלוהים שואל

24 לכן מסרם אלהים לטמאה בידי תאוות לבם, לחלל את גופם בינם לבין עצמם – 25 אנשים שהמירו את אמת האלהים בשקר וכבדו ועבדו את הנברא במקום את הבורא המברך לעולמים. אמן. 26 משום כך הסגירם אלהים לתשוקות בזויות, עד כי אפלו נשיהם החליפו יחסים טבעיים בבלתי טבעיים. 27 וכן גם הגברים נטשו את היחסים הטבעיים עם הנשים ובערו בתאוה זה אל זה; גברים עשו תועבה בגברים וקבלו בגופם הם את הגמול הראוי לסטיה שלהם. 28 וכיון שלא חשבו לנכון להכיר באלהים, הסגירם אלהים להלך-רוח מגנה, לעשות את הדברים שאינם הגונים.

שאלות שדבר אלוהים שואל

29 אכן מלאים הם בכל עולה, רשע, חמדנות, רע; מלאי קנאה, רצח, מריבה, מרמה, מזמה. 30 הולכי רכיל הם, מוציאי דבה, שונאי אלהים, חצופים, גאים, רברבנים, חורשי רעה, ממרים פי הורים, 31 חסרי הבנה, בלתי נאמנים, קשוחי לב, אכזרים. 32 הם יודעים את חקת אלהים, אשר לפיה עושי מעשים כאלה ראויים למיתה, אך לא זאת בלבד שהם עושים אותם, הם גם תומכים בעושיהם.

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …