יום שלישי , אפריל 20 2021
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16 – 2012

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16 – 2012

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16  – 2012


שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16 

 

שופטים פרק ו

ו ויעשו בני-ישראל הרע בעיני יהוה; ויתנם יהוה ביד-מדין שבע שנים: 2 ותעז יד-מדין על-ישראל; מפני מדין עשו להם בני ישראל, את-המנהרות אשר בהרים, ואת-המערות ואת-המצדות: 3 והיה אם-זרע ישראל; ועלה מדין ועמלק ובני-קדם ועלו עליו: 4 ויחנו עליהם, וישחיתו את-יבול הארץ, עד-בואך עזה; ולא-ישאירו מחיה בישראל, ושה ושור וחמור: 5 כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם, יבאו (ובאו) כדי-ארבה לרב, ולהם ולגמליהם אין מספר; ויבאו בארץ לשחתה: 6 וידל ישראל מאד מפני מדין; ויזעקו בני-ישראל אל-יהוה:    פ

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16

7 ויהי כי-זעקו בני-ישראל אל-יהוה; על אדות מדין: 8 וישלח יהוה איש נביא אל-בני ישראל; ויאמר להם כה-אמר יהוה אלהי ישראל, אנכי העליתי אתכם ממצרים, ואציא אתכם מבית עבדים: 9 ואצל אתכם מיד מצרים, ומיד כל-לחציכם; ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את-ארצם: 10 ואמרה לכם, אני יהוה אלהיכם, לא תיראו את-אלהי האמרי, אשר אתם יושבים בארצם; ולא שמעתם בקולי:    פ

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16

11 ויבא מלאך יהוה, וישב תחת האלה אשר בעפרה, אשר ליואש אבי העזרי; וגדעון בנו, חבט חטים בגת, להניס מפני מדין: 12 וירא אליו מלאך יהוה; ויאמר אליו, יהוה עמך גבור החיל: 13 ויאמר אליו גדעון בי אדני, ויש יהוה עמנו, ולמה מצאתנו כל-זאת; ואיה כל-נפלאתיו אשר ספרו-לנו אבותינו לאמר, הלא ממצרים העלנו יהוה, ועתה נטשנו יהוה, ויתננו בכף-מדין: 14 ויפן אליו יהוה, ויאמר, לך בכחך זה, והושעת את-ישראל מכף מדין; הלא שלחתיך: 15 ויאמר אליו בי אדני, במה אושיע את-ישראל; הנה אלפי הדל במנשה, ואנכי הצעיר בבית אבי: 16 ויאמר אליו יהוה, כי אהיה עמך; והכית את-מדין כאיש אחד: 17 ויאמר אליו, אם-נא מצאתי חן בעיניך; ועשית לי אות, שאתה מדבר עמי:

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16

18 אל-נא תמש מזה עד-באי אליך, והצאתי את-מנחתי, והנחתי לפניך; ויאמר אנכי אשב עד שובך: 19 וגדעון בא, ויעש גדי-עזים ואיפת-קמח מצות, הבשר שם בסל, והמרק שם בפרור; ויוצא אליו אל-תחת האלה ויגש:    ס    20 ויאמר אליו מלאך האלהים, קח את-הבשר ואת-המצות והנח אל-הסלע הלז, ואת-המרק שפוך; ויעש כן: 21 וישלח מלאך יהוה, את-קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות; ותעל האש מן-הצור, ותאכל את-הבשר ואת-המצות, ומלאך יהוה, הלך מעיניו: 22 וירא גדעון, כי-מלאך יהוה הוא;    ס    ויאמר גדעון, אהה אדני יהוה, כי-על-כן ראיתי מלאך יהוה, פנים אל-פנים: 23 ויאמר לו יהוה שלום לך אל-תירא; לא תמות: 24 ויבן שם גדעון מזבח ליהוה, ויקרא-לו יהוה שלום; עד היום הזה, עודנו בעפרת אבי העזרי:    פ

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16

25 ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו יהוה, קח את-פר-השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים; והרסת, את-מזבח הבעל אשר לאביך, ואת-האשרה אשר-עליו תכרת: 26 ובנית מזבח ליהוה אלהיך, על ראש המעוז הזה במערכה; ולקחת את-הפר השני, והעלית עולה, בעצי האשרה אשר תכרת: 27 ויקח גדעון עשרה אנשים מעבדיו, ויעש כאשר דבר אליו יהוה; ויהי כאשר ירא את-בית אביו ואת-אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה: 28 וישכימו אנשי העיר בבקר, והנה נתץ מזבח הבעל, והאשרה אשר-עליו כרתה; ואת הפר השני, העלה, על-המזבח הבנוי: 29 ויאמרו איש אל-רעהו, מי עשה הדבר הזה; וידרשו ויבקשו, ויאמרו, גדעון בן-יואש, עשה הדבר הזה:

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16

30 ויאמרו אנשי העיר אל-יואש, הוצא את-בנך וימת; כי נתץ את-מזבח הבעל, וכי כרת האשרה אשר-עליו: 31 ויאמר יואש לכל אשר-עמדו עליו האתם תריבון לבעל, אם-אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו יומת עד-הבקר; אם-אלהים הוא ירב לו, כי נתץ את-מזבחו: 32 ויקרא-לו ביום-ההוא ירבעל לאמר; ירב בו הבעל, כי נתץ את-מזבחו:    פ

33 וכל-מדין ועמלק ובני-קדם נאספו יחדו; ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל: 34 ורוח יהוה, לבשה את-גדעון; ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו: 35 ומלאכים שלח בכל-מנשה, ויזעק גם-הוא אחריו; ומלאכים שלח, באשר ובזבלון ובנפתלי, ויעלו לקראתם:

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16

36 ויאמר גדעון אל-האלהים; אם-ישך מושיע בידי את-ישראל כאשר דברת: 37 הנה אנכי, מציג את-גזת הצמר בגרן; אם טל יהיה על-הגזה לבדה, ועל-כל-הארץ חרב, וידעתי, כי-תושיע בידי את-ישראל כאשר דברת: 38 ויהי-כן וישכם ממחרת, ויזר את-הגזה; וימץ טל מן-הגזה, מלוא הספל מים: 39 ויאמר גדעון אל-האלהים, אל-יחר אפך בי, ואדברה אך הפעם; אנסה נא-רק-הפעם בגזה, יהי-נא חרב אל-הגזה לבדה, ועל-כל-הארץ יהיה-טל: 40 ויעש אלהים כן בלילה ההוא; ויהי-חרב אל-הגזה לבדה, ועל-כל-הארץ היה טל:

שופטים פרק ו’ פסוקים 1-16

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה