יום ראשון , יולי 26 2020
heen

תהילים לז’ 1-11 – 2011

תהילים לז’ 1-11  – 2011


תהילים לז’ 1-11
 

 

 

תהלים פרק לז

 

לז לדוד אל-תתחר במרעים; אל-תקנא, בעשי עולה:
2 כי כחציר מהרה ימלו; וכירק דשא, יבולון:
3 בטח ביהוה ועשה-טוב; שכן-ארץ, ורעה אמונה:
4 והתענג על-יהוה; ויתן-לך, משאלת לבך:
5 גול על-יהוה דרכך; ובטח עליו, והוא יעשה:
6 והוציא כאור צדקך; ומשפטך, כצהרים:
7 דום ליהוה והתחולל לו אל-תתחר במצליח דרכו; באיש, עשה מזמות:

תהילים לז’ 1-11

8 הרף מאף ועזב חמה; אל-תתחר, אך-להרע:
9 כי-מרעים יכרתון; וקוי יהוה, המה יירשו-ארץ:
10 ועוד מעט ואין רשע; והתבוננת על-מקומו ואיננו:
11 וענוים יירשו-ארץ; והתענגו, על-רב שלום:
12 זמם רשע לצדיק; וחרק עליו שניו:
13 אדני ישחק-לו; כי-ראה, כי-יבא יומו:
14 חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון; לטבוח, ישרי-דרך:

תהילים לז’ 1-11

15 חרבם תבוא בלבם; וקשתותם, תשברנה:
16 טוב-מעט לצדיק; מהמון, רשעים רבים:
17 כי זרועות רשעים תשברנה; וסומך צדיקים יהוה:
18 יודע יהוה ימי תמימם; ונחלתם, לעולם תהיה:
19 לא-יבשו בעת רעה; ובימי רעבון ישבעו:
20 כי רשעים יאבדו, ואיבי יהוה כיקר כרים; כלו בעשן כלו:
21 לוה רשע ולא ישלם; וצדיק, חונן ונותן:
22 כי מברכיו יירשו ארץ; ומקלליו, יכרתו:
23 מיהוה מצעדי-גבר כוננו, ודרכו יחפץ:

תהילים לז’ 1-11

24 כי-יפל לא-יוטל; כי-יהוה, סומך ידו:
25 נער הייתי, גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב; וזרעו, מבקש-לחם:
26 כל-היום חונן ומלוה; וזרעו, לברכה:
27 סור מרע ועשה-טוב, ושכן לעולם:
28 כי יהוה אהב משפט, ולא-יעזב את-חסידיו לעולם נשמרו; וזרע רשעים נכרת:
29 צדיקים יירשו-ארץ; וישכנו לעד עליה:
30 פי-צדיק יהגה חכמה; ולשונו, תדבר משפט:
31 תורת אלהיו בלבו; לא תמעד אשריו:
32 צופה רשע לצדיק; ומבקש, להמיתו:
33 יהוה לא-יעזבנו בידו; ולא ירשיענו, בהשפטו:

תהילים לז’ 1-11

34 קוה אל-יהוה ושמר דרכו, וירוממך לרשת ארץ; בהכרת רשעים תראה:
35 ראיתי רשע עריץ; ומתערה, כאזרח רענן:
36 ויעבר והנה איננו; ואבקשהו, ולא נמצא:
37 שמר-תם וראה ישר; כי-אחרית לאיש שלום:
38 ופשעים נשמדו יחדו; אחרית רשעים נכרתה:
39 ותשועת צדיקים מיהוה; מעוזם, בעת צרה:
40 ויעזרם יהוה, ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם; כי-חסו בו:

תהילים לז’ 1-11

 

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה