יום שישי , אוקטובר 22 2021
heen

אל העברים יב

אל העברים יב


אל העברים יב

 

 

 

אגרת אל-העברים פרק יב

יב   לכן גם-אנחנו אשר-ענן עדים רב כזה מסבב אתנו נשליכה ממנו כל-טרח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בסבלנות את-המרוצה הערוכה לפנינו: 2 ונביטה אל-ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו קבל את-הצלוב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים: 3 התבוננו אליו אשר-נשא כלמה גדולה כזאת מאת החטאים למען אשר לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם: 4 עדין לא עמדתם במלחמתכם עם-החטא עד-לדם: 5 ותשכחו נחומי המדבר אליכם כדבר אל-בנים לאמר מוסר יהוה בני אל-תמאס ואל-תקץ בתוכחתו: 6 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח יכאב את-בן ירצה: 7 אם-מקבלים אתם מוסר דעו כי-כאב עם-בניו מתנהג אלהים עמכם כי מי הבן אשר אביו לא ייסרנו: 8 ואם-תהיו באין-מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים: 9 ועוד אם-אבות בשרנו היו מיסרים אתנו ונירא מהם אף כי-נכנע לפני אבי הרוחות ונחיה:

אל העברים יב

10 כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לשעה קלה אבל זה להועיל למען יהיה-לנו חלק בקדשתו: 11 וכל-מוסר כשבא עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם-יגון אבל באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלמדיו: 12על-כן חזקו ידים רפות וברכים כשלות: 13 ומעגל רגליכם פלסו למען לא-תטה הצלעה מן-הדרך כי אם-תרפא: 14 רדפו את-השלום עם-כל-אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא-יראה איש את-האדון: 15 והזהרו פן-יש בכם איש אשר יחדל מחסד אלהים פן-יעיק לכם שרש פרה לענה ויטמאו בו רבים: 16 פן-ימצא בכם זנה או חלל כעשו אשר בנזיד אחד מכר את-בכורתו: 17 הלא ידעתם כי נמאס אחרי כן כאשר רצה לרשת את-הברכה כי לא-מצא מקום לתשובה אף כי-בקש אותה בדמעות: 18 כי לא-באתם אל-הר נמשש ובער באש ולא אל-ענן וערפל וסערה:

אל העברים יב

19 ולא לקול שופר ולקול הדברים אשר שמעיו בקשו שלא יוסיף לדבר עמהם עוד: 20 כי לא-יכלו לשאת את אשר צוו גם-אם-בהמה תגע בהר סקל תסקל או-ירה תירה בחצים: 21 והמראה היה נורא עד-מאד ויאמר משה יגרתי וחרדתי: 22כי אם-באתם אל-הר ציון ואל-עיר אלהים חיים אל-ירושלים שבשמים: 23 ואל-מקהלת רבבות המלאכים ועדת הבכורים הכתובים בשמים ואל-אלהים שפט הכל ואל-רוחות הצדיקים הנשלמים: 24 ואל-ישוע מתוך הברית החדשה ואל-דם ההזאה המיטיב דבר מדם-הבל: 25 לכן ראו פן-תמאנו לשמע אל-המדבר כי הן לא נמלטו המאנים לשמע אל-המדבר עמהם בארץ אף כי-אנחנו אם-נמאן לשמע בקול המדבר מן-השמים:

אל העברים יב

26 אשר קולו הרעיש אז את-הארץ ועתה זה הבטיח לאמר עוד אחת ואני מרעיש לא את-הארץ בלבד אלא אף את-השמים: 27 וזו עוד אחת שאמר משמיע שנוי הדברים המתערערים אשר הם עשוים למען יעמד אשר איננו נרעש: 28 לכן אנחנו המקבלים מלכות אשר לא תמוט נבאה-נא בתודה ונעבד בה את-האלהים כרצונו בצניעות וביראה: 29 כי אלהינו אש אכלה הוא:

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …