יום שלישי , יוני 18 2024
heen

האם יש שליחים כיום?

האם יש שליחים כיום?


האם יש שליחים כיום

 

אגרת שאול השניה אל הקורינתים פרק י

י אני עצמי, שאול, מפציר בכם בנעם המשיח ובענותו – אני אשר בעמדי לפניכם חלוש אנכי, אך בהעדרי מפניכם נועז אני כלפיכם. 2 מבקש אני שבהיותי אצלכם לא אצטרך לנהג בעז, באותו בטחון שאני מתכון לצאת בו נגד כמה אנשים החושבים אותנו למתנהגים על-פי מחשבת בשר ודם. 3 אמנם חיים אנו כבשר ודם, אך אין אנו נלחמים כדרך בשר ודם; 4 שכן כלי מלחמתנו עצמתם אינה מבשר ודם, אלא עצמת אלהים בהם להרס מבצרים. 5 אנחנו ממוטטים תחבולות וכל דבר רם שמתנשא נגד דעת אלהים, ומכניעים כל מחשבה לשם ציות למשיח, 6 ומוכנים להעניש על כל הפרת משמעת, כאשר תשלם משמעתכם אתם.

האם יש שליחים כיום?

7 לפי מראה חיצוני בוחנים אתם את הדברים! אם מישהו בטוח בעצמו שהוא שיך למשיח, יחזר נא ויתן דעתו על זאת: כשם שהוא שיך למשיח, כן גם אנחנו. 8 וגם אם אתגאה קצת יותר מדי בסמכות אשר נתן לנו האדון לבנות ולא להרס, לא אבוש. 9 אין כונתי להראות כמאים עליכם באגרות. 10 יש אומרים: “אגרותיו אמנם מרשימות ותקיפות, אך בעמדו לפנינו בגופו הריהו חלש ודברו חסר-ערך.” 11 האומר כך ידע נא את זאת: כדרך שאנחנו באמר על-ידי אגרות בעת העדרנו, כן אנחנו גם במעשה בעת נוכחותנו.

האם יש שליחים כיום?

12 אין אנו מעזים לכלל עצמנו עם כמה מאותם אנשים המשבחים את עצמם, גם לא נעז להשוות עצמנו אליהם. הללו מודדים את עצמם כשהם משמשים קני מדה לעצמם ומשוים את עצמם לעצמם, ואינם אלא חסרי בינה. 13 אנחנו לא נתגאה יותר מן המדה, אלא במדה ההולמת את התחום שהקצה לנו אלהים, תחום המגיע גם עדיכם. 14 אין אנו מסיגים גבול, כאלו לא הגענו עדיכם; שהרי גם אליכם הגענו עם בשורת המשיח. 15 אין גאותנו חורגת מן המדה באפן שנתגאה בעמלם של אחרים.

האם יש שליחים כיום?

אבל מקוים אנו כי בגדל אמונתכם נגדל בקרבכם במלוא המדה הנתונה לנו, 16 עד כדי לבשר את הבשורה במקומות אשר מעבר לאזורכם, ולא נתגאה במה שכבר נעשה בתחומם של אחרים. 17 “המתהלל יתהלל ביהוה”; 18 כי לא המשבח את עצמו מהימן, אלא מי שיהוה משבחו.

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן