יום ראשון , מאי 19 2024
heen

הישועה

הישועה


הישועה

 

אגרת פטרוס הראשונה פרק א

מאת פטרוס, שליח ישוע המשיח, אל תושבי תפוצות פונטוס, גלטיה, קפדוקיה, אסיה וביתיניה, הנבחרים 2 על-פי ידיעתו מקדם של אלהים האב, בקדוש הרוח, אל ציות ישוע המשיח והזית דמו: חסד ושלום ישפעו עליכם למכביר. 3ברוך האלהים אבי אדוננו ישוע המשיח אשר ברב רחמיו הוליד אותנו מחדש לתקוה חיה בתחית ישוע המשיח מן המתים, 4 לנחלה אשר לא תשחת, לא תטמא ולא תבל, הצפונה לכם בשמים, 5 לכם השמורים בגבורת אלהים, בזכות אמונה, אלי ישועה העתידה להגלות בעת קץ. 6 ובה שמחים אתם גם אם מן הצרך הוא שתתעצבו זמן מה בכל מיני מסות 7 כדי שאמונתכם הצרופה והיקרה הרבה יותר מזהב, הנשחת על אף הצרפו באש, תצא לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח; 8 הוא אשר אתם אוהבים אותו אף כי לא ראיתם אותו, ואשר כעת אינכם רואים אותו ובכל זאת מאמינים אתם בו וששים בשמחה מפארה ועצומה מספר, 9 בהשיגכם את תכלית אמונתכם, את ישועת נפשותיכם.

הישועה

10 את הישועה הזאת חקרו ודרשו הנביאים שנבאו על החסד המיעד לכם. 11 הם חקרו מה העת והנסבות שהודיעה רוח המשיח אשר בקרבם, כשהעידה מראש על סבלות המשיח ועל הכבוד והתפארת שיבואו אחריהן. 12 ונגלה להם כי לא למען עצמם אלא למענכם שרתו בדברים ההם, אשר כעת השמעו לכם מפי המבשרים את הבשורה ברוח הקדש השלוחה מן השמים, דברים אשר מלאכים נכספים להשקיף אל תוכם. 13 לכן חגרו מתני שכליכם, היו ערנים וקוו בכל לבבכם לחסד הבא עליכם בהתגלות ישוע המשיח. 14 כבנים מציתים, אל תתנהגו לפי התאוות שהיו לכם בעבר כשהייתם חסרי דעת, 15 אלא היו גם אתם קדושים בכל דרכיכם כמו שקדוש הוא אשר קרא אתכם, 16 שהרי כתוב, “קדשים תהיו כי קדוש אני.”

הישועה

17 ואם קוראים אתם אל האב, השופט בלי משוא פנים לפי מעשי איש ואיש, אזי התהלכו ביראה בימי מגוריכם עלי אדמות; 18 שהרי יודעים אתם כי לא בדבר נשחת, לא בכסף ולא בזהב, נפדיתם מדרככם התפלה שנחלתם מאבותיכם,19 כי אם בדם יקר של שה תמים שאין בו מום, בדמו של המשיח 20 אשר נודע מקדם, לפני הוסד תבל, ונגלה באחרית הימים למענכם, 21 אתם אשר הודות לו מאמינים באלהים שהקימו מן המתים ונתן לו כבוד למען תהיה אמונתכם ותקותכם באלהים.

22 וכיון שטהרתם את נפשותיכם בציתכם לאמת והגעתם אלי אחוה שאין בה חנפה, אהבו זה את זה בכל לבבכם ומאדכם; 23 שהרי נולדתם מחדש לא מזרע נשחת כי אם מבלתי נשחת, בדבר אלהים החי וקים.

24 הן “כל-הבשר חציר
וכל-חסדו כציץ השדה.
יבש חציר, נבל ציץ,

25 ודבר-אלהינו יקום לעולם.”
והוא הדבר אשר בשרו לכם.

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן