יום רביעי , יוני 24 2020
heen

התחלה חדשה בחיים!

התחלה חדשה בחיים!

מי לא היה רוצה התחלה חדשה?
בשלב מסויים בחיים כל אדם היה רוצה לחזור אחורנית ולהתחיל מחדש.
אלוהים רוצה לתת לך התחלה חדשה!
אלוהים רוצה למחוק את כל הטעויות והחטאים שעשית ולהעניק לך התחלה חדשה.
ההצעה פתוחה לכל אדם אשר מוכן לבוא לאלוהים ולבקש שהוא יסלח לו על כל הפשעים והחטאים שהוא עשה – אלוהים מחכה לכם!

 

התחלה חדשה בחיים!

יוחנן ח’

“2 בבקר השכם חזר לבית המקדש וכל העם באו אליו. הוא ישב ולמד אותם. 3 אז הביאו הסופרים והפרושים אשה שנתפסה בנאוף, העמידו אותה באמצע 4 ואמרו לו: “רבי, האשה הזאת נתפסה בנאוף, בשעת מעשה. 5 משה צונו בתורה לסקל נשים כאלה, ומה אתה אומר?” 6 זאת אמרו כדי לנסות אותו, שיהיה להם במה להאשימו. אולם ישוע התכופף ובאצבעו כתב על הארץ. 7 כשהוסיפו לשאל אותו, זקף קומתו ואמר: “מי מכם נקי מחטא, שיהא הוא ראשון להשליך עליה אבן!” 8 ושוב התכופף וכתב על הארץ. 9 כשמעם זאת יצאו אחד אחד, החל מהזקנים. הוא נותר לבדו והאשה עודנה במקומה. 10 הזדקף ישוע ואמר לה: “אשה, איפה הם? האם לא הרשיע אותך איש?”

התחלה חדשה בחיים!

11 השיבה ואמרה: “אף לא אחד, אדוני.” אמר לה: “גם אני אינני מרשיע אותך; לכי ואל תוסיפי לחטא עוד.”

ראה גם

מתי תעשה את הדבר הנכון?

מתי תעשה את הדבר הנכון?

מתי תעשה את הדבר הנכון? מתי תעשה את הדבר הנכון? במשך החיים יש לך לא …