יום שלישי , אפריל 20 2021
heen
דף הבית / מאמרים ודרשות / צפייה בדרשות / ישוע אוהב גם אותך!

ישוע אוהב גם אותך!

ישוע אוהב גם אותך!

ישוע אוהב גם אותך! כן גם אותך!

 

ישעיהו פרק נז

נז הצדיק אבד, ואין איש שם על-לב; ואנשי-חסד נאספים באין מבין, כי-מפני הרעה נאסף הצדיק: 2 יבוא שלום, ינוחו על-משכבותם; הלך נכחו: 3 ואתם קרבו-הנה בני עננה; זרע מנאף ותזנה: 4 על-מי תתענגו, על-מי תרחיבו פה תאריכו לשון; הלוא-אתם ילדי-פשע זרע שקר: 5 הנחמים באלים, תחת כל-עץ רענן; שחטי הילדים בנחלים, תחת סעפי הסלעים:

פסוק 6

6 בחלקי-נחל חלקך, הם הם גורלך; גם-להם שפכת נסך העלית מנחה, העל אלה אנחם: 7 על הר-גבה ונשא, שמת משכבך; גם-שם עלית לזבח זבח: 8 ואחר הדלת והמזוזה, שמת זכרונך; כי מאתי גלית ותעלי, הרחבת משכבך ותכרת-לך מהם, אהבת משכבם יד חזית: 9 ותשרי למלך בשמן, ותרבי רקחיך; ותשלחי ציריך עד-מרחק, ותשפילי עד-שאול: 10 ברב דרכך יגעת, לא אמרת נואש; חית ידך מצאת, על-כן לא חלית: 11 ואת-מי דאגת ותיראי כי תכזבי, ואותי לא זכרת, לא-שמת על-לבך; הלא אני מחשה ומעלם, ואותי לא תיראי:

פסוק 12

12 אני אגיד צדקתך; ואת-מעשיך ולא יועילוך: 13 בזעקך יצילך קבוציך, ואת-כלם ישא-רוח יקח-הבל; והחוסה בי ינחל-ארץ, ויירש הר-קדשי: 14 ואמר סלו-סלו פנו-דרך; הרימו מכשול מדרך עמי:    ס    15 כי כה אמר רם ונשא, שכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון; ואת-דכא ושפל-רוח, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים: 16 כי לא לעולם אריב, ולא לנצח אקצוף; כי-רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי: 17 בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף; וילך שובב בדרך לבו:

פסוק 18

18 דרכיו ראיתי וארפאהו; ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו: 19 בורא נוב (ניב) שפתים; שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו: 20 והרשעים כים נגרש; כי השקט לא יוכל, ויגרשו מימיו רפש וטיט: 21 אין שלום, אמר אלהי לרשעים:

ישוע אוהב גם אותך!

ישעיהו פרק נח

נח קרא בגרון אל-תחשך, כשופר הרם קולך; והגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם: 2 ואותי, יום יום ידרשון, ודעת דרכי יחפצון; כגוי אשר-צדקה עשה, ומשפט אלהיו לא עזב, ישאלוני משפטי-צדק, קרבת אלהים יחפצון: 3 למה צמנו ולא ראית, ענינו נפשנו ולא תדע; הן ביום צמכם תמצאו-חפץ, וכל-עצביכם תנגשו: 4 הן לריב ומצה תצומו, ולהכות באגרף רשע; לא-תצומו כיום, להשמיע במרום קולכם:

ראה גם

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים?

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים?

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים? הנה ציטוט ממדען המאמין באבולוציה: “When it comes to the …