יום שלישי , יולי 20 2021
heen
דף הבית / מאמרים ודרשות / צפייה בדרשות / ישוע עומד ליד דלת ליבך ודופק

ישוע עומד ליד דלת ליבך ודופק

ישוע עומד ליד דלת ליבך ודופק

ישוע עומד ליד דלת ליבך ודופק. הוא קורא בשימך ומחכה שתפתח לו את ליבך.

ישעיהו פרק נב

ישוע עומד ליד דלת ליבך ודופק

נב עורי עורי לבשי עזך ציון; לבשי בגדי תפארתך, ירושלם עיר הקדש, כי לא יוסיף יבא-בך עוד ערל וטמא: 2 התנערי מעפר קומי שבי ירושלם; התפתחו (התפתחי) מוסרי צוארך, שביה בת-ציון:    ס    3 כי-כה אמר יהוה, חנם נמכרתם; ולא בכסף תגאלו: 4 כי כה אמר אדני יהוה, מצרים ירד-עמי בראשנה לגור שם; ואשור באפס עשקו: 5 ועתה מי- (מה-) לי-פה נאם-יהוה, כי-לקח עמי חנם; משלו (משליו) יהילילו נאם-יהוה, ותמיד כל-היום שמי מנאץ: 6 לכן ידע עמי שמי; לכן ביום ההוא, כי-אני-הוא המדבר הנני:

פסוק 7

7 מה-נאוו על-ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה; אמר לציון מלך אלהיך: 8 קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו; כי עין בעין יראו, בשוב יהוה ציון: 9 פצחו רננו יחדו, חרבות ירושלם; כי-נחם יהוה עמו, גאל ירושלם: 10 חשף יהוה את-זרוע קדשו, לעיני כל-הגוים; וראו כל-אפסי-ארץ, את ישועת אלהינו:    ס    11 סורו סורו צאו משם, טמא אל-תגעו; צאו מתוכה, הברו נשאי כלי יהוה:12 כי לא בחפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון; כי-הלך לפניכם יהוה, ומאספכם אלהי ישראל:    ס

פסוק 13

13 הנה ישכיל עבדי; ירום ונשא וגבה מאד: 14 כאשר שממו עליך רבים, כן-משחת מאיש מראהו; ותארו מבני אדם: 15 כן יזה גוים רבים, עליו יקפצו מלכים פיהם; כי אשר לא-ספר להם ראו, ואשר לא-שמעו התבוננו:

ישעיהו פרק נג

נג מי האמין לשמעתנו; וזרוע יהוה על-מי נגלתה: 2 ויעל כיונק לפניו, וכשרש מארץ ציה, לא-תאר לו ולא הדר; ונראהו ולא-מראה ונחמדהו: 3 נבזה וחדל אישים, איש מכאבות וידוע חלי; וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנהו: 4 אכן חלינו הוא נשא, ומכאבינו סבלם; ואנחנו חשבנהו, נגוע מכה אלהים ומענה: 5 והוא מחלל מפשענו, מדכא מעונתינו; מוסר שלומנו עליו, ובחברתו נרפא-לנו: 6 כלנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו; ויהוה הפגיע בו, את עון כלנו: 7 נגש והוא נענה ולא יפתח-פיו, כשה לטבח יובל, וכרחל לפני גזזיה נאלמה; ולא יפתח פיו: 8 מעצר וממשפט לקח, ואת-דורו מי ישוחח; כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו: 9 ויתן את-רשעים קברו, ואת-עשיר במתיו; על לא-חמס עשה, ולא מרמה בפיו: 10 ויהוה חפץ דכאו החלי, אם-תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים; וחפץ יהוה בידו יצלח: 11 מעמל נפשו יראה ישבע, בדעתו, יצדיק צדיק עבדי לרבים; ועונתם הוא יסבל: 12 לכן אחלק-לו ברבים, ואת-עצומים יחלק שלל, תחת, אשר הערה למות נפשו, ואת-פשעים נמנה; והוא חטא-רבים נשא, ולפשעים יפגיע:

ראה גם

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים?

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים?

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים? הנה ציטוט ממדען המאמין באבולוציה: “When it comes to the …