יום שישי , אוקטובר 22 2021
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / לוקס יח – משל האלמנה

לוקס יח – משל האלמנה

לוקס יח – משל האלמנה

להאזנה לדרשה לחצו כאן: לוקס יח – משל האלמנה

 

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק יח

לוקס יח – משל האלמנה

יח   וגם-משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות: 2 ויאמר שופט היה בעיר אחת אשר לא ירא את-האלהים ולא-נשא פני אדם: 3 ואלמנה היתה בעיר ההיא ותבא אליו לאמר דינה את-דיני ממריבי: 4 וימאן יום ויום ומקץ ימים אמר בנפשו גם-כי לא אירא את-האלהים ולא-אשא פנים לאדם:

פסוק 5

5 אעשה את-משפט האלמנה הזאת על-הלאותה אתי פן-תבוא תמיד ודכאתני במלים: 6 ויאמר האדון שמעו את-אשר אמר דין העולה: 7 והאלהים ההוא לא יעשה משפט בחיריו הקראים אליו יומם ולילה ואליהם יתאפק: 8 אני אמר לכם כי-עשו יעשה את-משפטם במהרה אך בן-האדם בבאו הימצא אמונה בארץ: 9 ויוסף וישא משלו אל-אנשים בטחים בנפשם כי צדיקים המה ואחרים נבזים בעיניהם ויאמר: 10 שני אנשים עלו אל-המקדש להתפלל אחד פרוש ואחד מוכס: 11 ויעמד הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אודך אלהים על כי אינני כיתר האדם הגזלים והעשקים והנאפים וגם-לא כמכס הזה: 12 אני צם פעמים בשבוע אני מעשר את כל-אשר אני קנה:

פסוק 13

13 והמוכס עמד מרחוק ולא אבה לשאת את-עיניו השמימה ותופף על-לבו ויאמר אלהים סלח-לי אני החוטא: 14 אני אמר לכם כי-ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל-המרים נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם: 15 ויביאו אליו גם את-הילדים למען יגע בהם ויראו התלמידים ויגערו בם: 16 ויקרא אתם ישוע אליו ויאמר הניחו לילדים לבוא אלי ואל-תמנעום כי לאלה מלכות האלהים: 17 אמן אמר אני לכם כל אשר לא יקבל את-מלכות האלהים כילד הוא לא-יבא בה:

18 וישאלהו קצין אחד לאמר רבי הטוב מה-אעשה ואירש חיי עולם: 19 ויאמר אליו ישוע מדוע קראת לי טוב אין טוב כי אם-אחד והוא האלהים: 20 את-המצות אתה יודע לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא-תענה עד שקר כבד את-אביך ואת-אמך:

פסוק 21

21 ויאמר את-כל-אלה שמרתי מנעורי: 22 וישמע ישוע ויאמר עוד אחת חסרת מכר את-כל אשר-לך וחלק לעניים ויהי לך אוצר בשמים ובוא ולך אחרי: 23 ויהי כשמעו את-זאת ויעצב מאד כי-עשר גדול היה לו: 24 וירא ישוע כי נעצב ויאמר כמה יקשה לבעלי נכסים לבוא אל-מלכות האלהים: 25 כי נקל לגמל עבר בתוך-נקב המחט מבוא עשיר אל-מלכות האלהים: 26 ויאמרו השמעים ומי יוכל להושע: 27 ויאמר אשר יפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים:

לוקס יח – משל האלמנה

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …