יום שלישי , יוני 18 2024
heen
דף הבית / מאמרים ודרשות / צפייה בדרשות / משיח בן יוסף – האם שמעתם על משיח בן יוסף?

משיח בן יוסף – האם שמעתם על משיח בן יוסף?

משיח בן יוסף – האם שמעתם על משיח בן יוסף?

בתלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף נ”ב, עמוד א כתוב: “(זכריה יב, יב) וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד אמרו והלא דברים ק”ו ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה”ר שולט בהם על אחת כמה וכמה הא הספידא מאי עבידתיה פליגי בה רבי דוסא ורבנן חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג וחד אמר על יצה”ר שנהרג בשלמא למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג היינו דכתיב (זכריה יב, י) והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד”


גם המהר”ל כתב כי משיח בן יוסף ייהרג בספר נצח ישראל פרק לז’: “בזמן המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו, קודם מלכותו יהיה מלחמות גוג ומגוג, שכל האומות יעלו עליו למלחמה, עד שינצח המשיח את הכל, ואז יהיה מלך אחד בעולם, הוא המלך המשיח. וענין מלחמה זאת שיהיה מן גוג ומגוג, כי כאשר אין המשיח במדריגתו האחרונה, שכל דבר בעולם בתחלת מציאותו אינו במעלתו העליונה. ומפני כך אינו נמצא בלבד בעולם, רק ימצא כח העכומ”ז גם כן. שכל דבר שאינו הכל, רק חלק בלבד, ימצא אחד עמו. ולכך בתחלה מלכות משיח, ועדיין אינו שלם לגמרי במלכותו, עדיין ימצאו גם כן העכומ”ז. ולפיכך כאשר יהיה בתחלת מדריגת המשיח, יהיו העכומ”ז נמצאים עם המלך המשיח, ויהיה להם כח גדול מאוד, כמו שיש למלך המשיח. והעכומ”ז, מפני שהם מסוגלים אל הרבוי, כאשר הרבוי תמיד אצלם, לכך הם רוצים להתגבר על מלך המשיח. ויהיה התנגדות גדול מאוד, ויהיה נהרג משיח בן יוסף.”

אבל בעצם התנ”ך מדבר על משיח אחד אשר בא בהתחלה כדי לסבול ולמות אך הוא קם לתחיה, עולה לשמיים ולאחר מכן חוזר כמלך המשיח. משיח זה הוא ישוע מנצרת אשר הגשים את הנבואות המשיחיות. הוא סבל ומת כדי לכפר עבור חטאי כל בני האדם, אך הוא קם לתחיה והוא ישוב בעתיד למלוך על כל העולם מירושלים.

ככתוב בברית החדשה:

“עליו כל הנביאים מעידים כי כל המאמין בו יקבל בשמו סליחת חטאים”
מעשי השליחים י’ 43

כאשר פונים לנבואות התנ”ך אשר מדברות על המשיח מקבלים שני תיאורים שונים הנראים סותרים אודות המשיח. התיאור הראשון של המשיח מציג אותו כמלך העולם אשר מולך לעולם ועד ובימיו יש רק שלום. התיאור השני מציג את המשיח כאחד שסובל ומת. שני התיאורים הללו של המשיח הובילו את חז”ל למסקנה שישנם שני משיחים, אחד שסובל ומת ואחד שמולך לעולם ועד. למשיח הסובל הם קראו משיח בן יוסף, ולמשיח המולך הם קראו משיח בן דוד. ובכן כפי שתראו בנבואות הבאות, ישנו רק משיח אחד אשר עונה על שנית התיאורים שאנו מוצאים בתנ”ך, והוא ישוע. הוא בא לפני 2000 שנה על מנת לסבול ולמות. הוא קם לתחייה ועלה לשמיים והוא ישוב לעולם על מנת למלוך לעולם ועד. במקום שני משיחים כפי שסברו חז”ל, יש משיח אחד הבא פעמיים. נבואות אלו מצביעות על כך שישוע הוא המשיח המובטח בתנ”ך. לצד כל נבואה תוכלו למצוא את התגשמותה בברית החדשה. הנבואות שיובאו לפניכם מהוות רק חלק קטן מנבואות התנ”ך הנוגעות לישוע.
אם ברצונכם לקרוא יותר על נבואות התנ”ך המדברות על ישוע אתם יכולים להזמין ללא תשלום את הספר: “המשיח בשתי הבריתות” באתר של קרן אחוה משיחית . כמו כן אתם יכולים להזמין את ספר התנ”ך והברית החדשה ללא תשלום, על מנת להשוות בין נבואות התנ”ך לברית החדשה.

קישור לדף הנבואות

ראה גם

למיטה אתה נכנס רק עם אישתך

למיטה אתה נכנס רק עם אישתך

למיטה אתה נכנס רק עם אישתך “עַל־כֵּן יַעֲזָב־אִישׁ, אֶת־אָבִיו וְאֶת־אִמּוֹ; וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ, וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד” …