יום שלישי , אפריל 20 2021
heen
דף הבית / מאמרים ודרשות / צפייה בדרשות / מתי דיברת עם אלוהים בפעם האחרונה?

מתי דיברת עם אלוהים בפעם האחרונה?

מתי דיברת עם אלוהים בפעם האחרונה?

מתי דיברת עם אלוהים בפעם האחרונה? האם אף פעם לא דיברת עם אלוהים?

 

ישעיהו פרק נה

מתי דיברת עם אלוהים בפעם האחרונה?

נה הוי כל-צמא לכו למים, ואשר אין-לו כסף; לכו שברו ואכלו, ולכו שברו, בלוא-כסף ובלוא מחיר יין וחלב: 2 למה תשקלו-כסף בלוא-לחם, ויגיעכם בלוא לשבעה; שמעו שמוע אלי ואכלו-טוב, ותתענג בדשן נפשכם: 3 הטו אזנכם ולכו אלי, שמעו ותחי נפשכם; ואכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים:

פסוק 4

4 הן עד לאומים נתתיו; נגיד ומצוה לאמים: 5 הן גוי לא-תדע תקרא, וגוי לא-ידעוך אליך ירוצו; למען יהוה אלהיך, ולקדוש ישראל כי פארך:    ס    6 דרשו יהוה בהמצאו; קראהו בהיותו קרוב: 7 יעזב רשע דרכו, ואיש און מחשבתיו; וישב אל-יהוה וירחמהו, ואל-אלהינו כי-ירבה לסלוח: 8 כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי; נאם יהוה: 9כי-גבהו שמים מארץ; כן גבהו דרכי מדרכיכם, ומחשבתי ממחשבתיכם: 10 כי כאשר ירד הגשם והשלג מן-השמים, ושמה לא ישוב, כי אם-הרוה את-הארץ, והולידה והצמיחה; ונתן זרע לזרע, ולחם לאכל:

פסוק 11

11 כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא-ישוב אלי ריקם; כי אם-עשה את-אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו: 12 כי-בשמחה תצאו, ובשלום תובלון; ההרים והגבעות, יפצחו לפניכם רנה, וכל-עצי השדה ימחאו-כף: 13 תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת (ותחת) הסרפד יעלה הדס; והיה ליהוה לשם, לאות עולם לא יכרת:

מתי דיברת עם אלוהים בפעם האחרונה?

 

שעיהו פרק נו

נו כה אמר יהוה, שמרו משפט ועשו צדקה; כי-קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להגלות: 2 אשרי אנוש יעשה-זאת, ובן-אדם יחזיק בה; שמר שבת מחללו, ושמר ידו מעשות כל-רע:    ס    3 ואל-יאמר בן-הנכר, הנלוה אל-יהוה לאמר, הבדל יבדילני יהוה מעל עמו; ואל-יאמר הסריס, הן אני עץ יבש:

פסוק 4

4 כי-כה אמר יהוה, לסריסים אשר ישמרו את-שבתותי, ובחרו באשר חפצתי; ומחזיקים בבריתי: 5 ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם, טוב מבנים ומבנות; שם עולם אתן-לו, אשר לא יכרת:    ס    6 ובני הנכר, הנלוים על-יהוה לשרתו, ולאהבה את-שם יהוה, להיות לו לעבדים; כל-שמר שבת מחללו, ומחזיקים בבריתי: 7 והביאותים אל-הר קדשי, ושמחתים בבית תפלתי, עולתיהם וזבחיהם לרצון על-מזבחי; כי ביתי, בית-תפלה יקרא לכל-העמים: 8 נאם אדני יהוה, מקבץ נדחי ישראל; עוד אקבץ עליו לנקבציו: 9 כל חיתו שדי; אתיו לאכל כל-חיתו ביער:

ראה גם

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים?

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים?

אתה לא רוצה שיהיה אלוהים? הנה ציטוט ממדען המאמין באבולוציה: “When it comes to the …