יום ראשון , מאי 19 2024
heen

על מה בנוי ביתך

על מה בנוי ביתך


על מה בנוי ביתך

 

הבשורה על-פי מתי פרק ז

ז “אל תשפטו למען לא תשפטו, 2 כי במשפט אשר אתם שופטים תשפטו ובמדה אשר אתם מודדים ימדד לכם.

3 מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך ואינך שם לב לקורה אשר בעינך? 4 איך תאמר לאחיך: ‘הנח לי להוציא את הקיסם מעינך’, והנה הקורה בעינך? 5 צבוע! הוצא תחלה את הקורה מעינך; אחרי כן תראה היטב ותוכל להוציא את הקיסם מעינו של אחיך. 6 אל תתנו את הקדש לכלבים ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים, פן ירמסו אותם ברגליהם ויפנו ויטרפו אתכם.”

על מה בנוי ביתך

7 “בקשו וינתן לכם. חפשו ותמצאו. דפקו ויפתח לכם. 8 כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק יפתח לו. 9מי מכם האיש אשר בנו יבקש לחם והוא יתן לו אבן? 10 או אם יבקש דג היתן לו נחש? 11 הן אם אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן אביכם שבשמים יתן אך טוב למבקשים ממנו. 12 לכן כל מה שתרצו שיעשו לכם בני האדם, כן גם אתם עשו להם, כי זאת התורה והנביאים.”

על מה בנוי ביתך

13 “הכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח ומרוחת הדרך המוליכה לאבדון ורבים ההולכים בה. 14 אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים ומעטים המוצאים אותה.”

15 “הזהרו מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. 16 בפרותיהם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים או תאנים מן הברקנים? 17 כן כל עץ טוב עושה פרי טוב והעץ הנשחת עושה פרי רע.

18 עץ טוב איננו יכול לעשות פרי רע ועץ נשחת איננו יכול לעשות פרי טוב. 19 כל עץ שאינו עושה פרי טוב כורתים אותו ומשליכים אותו לתוך האש. 20 לכן בפרותיהם תכירו אותם.”

על מה בנוי ביתך

21 “לא כל האומר לי ‘אדוני, אדוני’ יכנס למלכות השמים, אלא העושה את רצון אבי שבשמים. 22 רבים יאמרו אלי ביום ההוא: ‘אדוני, אדוני’, הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו נפלאות רבות’. 23 אז אודיע להם: ‘מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע’.”

24 “לכן כל השומע את דברי אלה ועושה אותם יהיה דומה לאיש נבון אשר בנה את ביתו על הסלע. 25 הגשם ירד, באו השטפונות ונשבו הרוחות והלמו בבית ההוא, אך הוא לא נפל, כי יסד על הסלע.

על מה בנוי ביתך

26 וכל השומע את דברי אלה ואינו עושה אותם ידמה לאויל אשר בנה את ביתו על חול. 27 הגשם ירד, באו השטפונות ונשבו הרוחות והלמו בבית ההוא; נפל הבית וגדולה היתה מפלתו.”

28 כשגמר ישוע את דבריו אלה השתומם המון העם על תורתו, 29 כי למד אותם כבעל סמכות ולא כדרך שלמדו סופריהם.

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן