יום ראשון , יוני 23 2024
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / ציפייה – מה נוכל לצפות מאלוהים

ציפייה – מה נוכל לצפות מאלוהים

ציפייה – מה נוכל לצפות מאלוהים

להאזנה לדרשה לחצו כאן : ציפייה – מה נוכל לצפות מאלוהים

 

 

תהלים פרק עב

ציפייה – מה נוכל לצפות מאלוהים

עב לשלמה אלהים, משפטיך למלך תן; וצדקתך לבן-מלך:
2 ידין עמך בצדק; וענייך במשפט:
3 ישאו הרים שלום לעם; וגבעות, בצדקה:
4 ישפט עניי-עם, יושיע לבני אביון; וידכא עושק:
5 ייראוך עם-שמש; ולפני ירח, דור דורים:
6 ירד כמטר על-גז; כרביבים, זרזיף ארץ:
7 יפרח-בימיו צדיק; ורב שלום, עד-בלי ירח:
8 וירד מים עד-ים; ומנהר, עד-אפסי-ארץ:
9 לפניו יכרעו ציים; ואיביו, עפר ילחכו:

פסוק 10

10 מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו; מלכי שבא וסבא, אשכר יקריבו:
11 וישתחוו-לו כל-מלכים; כל-גוים יעבדוהו:
12 כי-יציל אביון משוע; ועני, ואין-עזר לו:
13 יחס על-דל ואביון; ונפשות אביונים יושיע:
14 מתוך ומחמס יגאל נפשם; וייקר דמם בעיניו:
15 ויחי, ויתן-לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד; כל-היום, יברכנהו:
16 יהי פסת-בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו; ויציצו מעיר, כעשב הארץ:
17 יהי שמו לעולם, לפני-שמש ינין (ינון) שמו ויתברכו בו; כל-גוים יאשרוהו:
18 ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל; עשה נפלאות לבדו:
19 וברוך שם כבודו, לעולם וימלא כבודו את-כל הארץ, אמן ואמן:
20 כלו תפלות; דוד, בן-ישי:

ציפייה – מה נוכל לצפות מאלוהים

 

תהלים פרק עג

עג מזמור, לאסף אך טוב לישראל אלהים, לברי לבב:
2 ואני, כמעט נטוי (נטיו) רגלי; כאין, שפכה (שפכו) אשרי:
3 כי-קנאתי בהוללים; שלום רשעים אראה:
4 כי אין חרצבות למותם, ובריא אולם:
5 בעמל אנוש אינמו; ועם-אדם, לא ינגעו:
6 לכן ענקתמו גאוה; יעטף-שית, חמס למו:
7 יצא מחלב עינמו; עברו, משכיות לבב:
8 ימיקו וידברו ברע עשק; ממרום ידברו:

פסוק 9

9 שתו בשמים פיהם; ולשונם, תהלך בארץ:
10 לכן ישיב (ישוב) עמו הלם; ומי מלא, ימצו למו:
11 ואמרו, איכה ידע-אל; ויש דעה בעליון:
12 הנה-אלה רשעים; ושלוי עולם, השגו-חיל:
13 אך-ריק זכיתי לבבי; וארחץ בנקיון כפי:
14 ואהי נגוע כל-היום; ותוכחתי, לבקרים:
15 אם-אמרתי אספרה כמו; הנה דור בניך בגדתי:
16 ואחשבה לדעת זאת; עמל היא (הוא) בעיני:
17 עד-אבוא אל-מקדשי-אל; אבינה, לאחריתם:
18 אך בחלקות תשית למו; הפלתם, למשואות:

פסוק 19

19 איך היו לשמה כרגע; ספו תמו, מן-בלהות:
20 כחלום מהקיץ; אדני בעיר צלמם תבזה:
21 כי יתחמץ לבבי; וכליותי, אשתונן:
22 ואני-בער ולא אדע; בהמות, הייתי עמך:
23 ואני תמיד עמך; אחזת, ביד-ימיני:
24 בעצתך תנחני; ואחר, כבוד תקחני:
25 מי-לי בשמים; ועמך, לא-חפצתי בארץ:
26 כלה שארי, ולבבי צור-לבבי וחלקי, אלהים לעולם:
27 כי-הנה רחקיך יאבדו; הצמתה, כל-זונה ממך:
28 ואני קרבת אלהים, לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי; לספר, כל-מלאכותיך:

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן