יום שישי , מאי 24 2024
heen
דף הבית / הצהרת אמונה

הצהרת אמונה

דבר אלוהים

דבר אלוהים אנו מאמינים שספר התנ”ך וספר הברית החדשה הינם הספרים היחידים בעלי השראת רוח הקודש. הספרים הללו הם ההתגלות השלמה של אלוהים ואין התגלות אחרת או נוספת אשר יכולה לשנות אותם. אנו מאמינים שאלוהים נתן לשליחים בתקופת הברית החדשה את הסמכות לכתוב את דברו, לכן כל המאמינים צריכים לציית …

קרא\י עוד »

הישות של אלוהים

הישות של אלוהים אנו מאמינים שיש רק אלוהים אחד אשר ברא את הכל ומעולם לא נברא. כתבי הקודש מתארים אותו כבעל קיום עצמאי, נצחי, אינסופי, בעל כל הכוח, יודע הכל, נמצא בכל מקום, אינו משתנה, אינו זקוק לעזרה וריבון. אלוהים הוא אוהב, רחמן ומלא חסד, אך הוא גם צדיק וצודק. …

קרא\י עוד »

האדם והחטא

האדם והחטא אנו מאמינים שאלוהים ברא את האדם בצלמו ביום השישי לבריאה. אנו מאמינים שהבריאה התרחשה בשישה ימים בני עשרים וארבע שעות. מאותו הרגע שהאדם חטא כלפי אלוהים הוא איבד את ההתחברות שלו עם אלוהים והפך להיות מת בחטאיו. כל האנושות קיבלה טבע חוטא אשר אינו יכול לרצות את אלוהים. …

קרא\י עוד »

ישוע המשיח

ישוע המשיח אנו מאמינים שישוע המשיח הוא נצחי ולא נברא מעולם. כאשר הוא הופיע בבשר הוא נולד מהבתולה מרים לאחר שהיא הרתה מרוח הקודש. ישוע המשיח הוא אלוהים שנגלה בבשר והוא איחד בעצמו אלוהות ואנושיות. ישוע הוא המשיח המובטח, בדיוק כפי שניבאו נביאי התנ”ך. ישוע מת על הצלב כקורבן מושלם …

קרא\י עוד »

ישועה

ישועה אנו מאמינים כי האדם החוטא יכול לקבל סליחת חטאים ולהינצל (להיוושע) מגיהינום רק על ידי אמונה בישוע המשיח. האדם החוטא חייב לחזור בתשובה מחטאיו כאשר הוא בא למשיח, אך חזרה בתשובה כשלעצמה אינה מספיקה. ישועה היא מתנת חינם מאלוהים והדרך היחידה לקבל אותה היא על ידי אמונה במשיח ישוע …

קרא\י עוד »

הביטחון בישועה

הביטחון בישועה אנחנו מאמינים שאדם נושע אינו יכול לאבד את ישועתו. אלוהים, המושיע שלו, חתם אותו ברוח הקודש ליום הגאולה. האדם הנושע שמור על ידי כוח אלוהים לישועה. המאמין שנולד מחדש אינו צריך לחיות בפחד שהוא יושלך אל אגם האש כאשר ימות עקב דבר מה שהוא עשה או דבר מה …

קרא\י עוד »

הלידה החדשה

הלידה החדשה אנו מאמינים שעל מנת להיוושע האדם חייב להיוולד מחדש. הלידה החדשה מתרחשת כאשר אדם שומע את בשורת דבר אלוהים ומאמין בה. אין לכך כל קשר לטבילה במים. אדם שנולד מחדש מקבל טבע אלוהי על ידי השכינה של רוח הקודש בתוכו ולכן יכול לציית לדבר אלוהים ולהתהלך לפי רצונו. …

קרא\י עוד »

רוח הקודש

רוח הקודש אנו מאמינים שרוח הקודש שווה לאב ולבן. רוח הקודש מוכיח את העולם על חטא וגורם לבני אדם לחזור בתשובה. רוח הקודש שוכן בקביעות בכל המאמינים מהרגע שהם האמינו באמת בבשורת הישועה. אין שום תנאי אחר לקבלת השכינה של רוח הקודש. זהו מצב שונה מהמצב בברית הישנה שבו רוח …

קרא\י עוד »

החיים החדשים של המאמין המשיחי

החיים החדשים של המאמין אנחנו מאמינים שכל המאמינים צריכים לחיות את חייהם לכבוד אדוננו ישוע המשיח. המאמין צריך למות יום-יום לטבע הישן והחוטא שלו ולהתהלך לפי הטבע האלוהי החדש שלו. אל למאמין לחטוא או לחיות בחטא, כאשר הוא נופל בחטא עליו לחזור בתשובה ולהתוודות. כל המאמינים נקראים לחיי קדושה, תפילה …

קרא\י עוד »

סעודת האדון

סעודת האדון אנו מאמינים שהמאמינים צריכים לשקוד ולהתמיד לקיים את בציעת הלחם. אנו מאמינים שלסעודת האדון יש תפקיד מאוד חשוב בחיי המאמין המזכיר את מות האדון. הלחם והיין הם רק סמלים אשר מסייעים לנו לזכור את האדון שלנו ואת מה שהוא עשה בעבורנו. היות שסעודת האדון משקפת את האחדות שלנו …

קרא\י עוד »