יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen
דף הבית / Tag Archives: שלמה אוסטרובסקי

Tag Archives: שלמה אוסטרובסקי

לוקס פרק כג – שלמה אוסטרובסקי

לוקס פרק כג  – שלמה אוסטרובסקי לוקס פרק כג      הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק כג   כג   ויקם כל-קהלם ויוליכהו אל-פילטוס: 2 ויחלו לדבר עליו שטנה לאמר את-זה מצאנו מסית את-העם ומנע אותו מתת מס לקיסר באמרו כי הוא מלך המשיח: 3 וישאלהו פילטוס לאמר האתה מלך היהודים …

קרא\י עוד »

זכריה פרק יד – שלמה אוסטרובסקי

זכריה פרק יד – שלמה אוסטרובסקי   זכריה פרק יד      זכריה פרק יד   יד הנה יום-בא ליהוה; וחלק שללך בקרבך: 2 ואספתי את-כל-הגוים אל-ירושלם למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשגלנה (תשכבנה); ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם, לא יכרת מן-העיר: 3 ויצא יהוה, ונלחם בגוים ההם; …

קרא\י עוד »

מלכים ב’ פרק 6 – שלמה אוסטרובסקי

מלכים ב’ פרק 6 – שלמה אוסטרובסקי מלכים ב’ פרק 6      מלכים ב פרק ו   ו ויאמרו בני-הנביאים אל-אלישע; הנה-נא המקום, אשר אנחנו ישבים שם לפניך צר ממנו: 2 נלכה-נא עד-הירדן, ונקחה משם איש קורה אחת, ונעשה-לנו שם מקום לשבת שם; ויאמר לכו: 3 ויאמר האחד, הואל …

קרא\י עוד »

מעשי השליחים פרק א – שלמה אוסטרובסקי

מעשי השליחים פרק א  – שלמה אוסטרובסקי מעשי השליחים פרק א      מעשי השליחים פרק א   א   במאמר הראשון כתבתי תאופילוס על-כל אשר החל ישוע לעשות וללמד: 2 עד-היום אשר לקח למרום אחרי צותו ברוח הקדש את-השליחים אשר-בחר בהם: 3 ואשר גם-התיצב להם באתות רבות אחרי ענותו וירא …

קרא\י עוד »

מעשי השליחים פרק ב – שלמה אוסטרובסקי

מעשי השליחים פרק ב  – שלמה אוסטרובסקי מעשי השליחים פרק ב      מעשי השליחים פרק ב   ב   וביום מלאת שבעת השבעות נאספו כלם לב אחד: 2 ויהי קול רעש מן-השמים פתאם כקול רוח סערה וימלא את-כל-הבית אשר הם ישבים בו: 3 ותראינה אליהם לשנות מתפרדות במראה אש ותנוח …

קרא\י עוד »

מעשי השליחים פרק ג – שלמה אוסטרובסקי

מעשי השליחים פרק ג – שלמה אוסטרובסקי מעשי השליחים פרק ג      מעשי השליחים פרק ג   ג   ופטרוס ויוחנן היו עלים יחדו אל-המקדש לתפלת המנחה בשעה התשיעית: 2 ואיש אחד פסח מבטן אמו הובא שמה אשר הושיבהו יום יום לפני שער המקדש הנקרא שער המהדר לשאל מתנות מאת …

קרא\י עוד »

מעשי השליחים פרק יב – שלמה אוסטרובסקי

מעשי השליחים פרק יב  – שלמה אוסטרובסקי מעשי השליחים פרק יב      מעשי השליחים פרק יב   יב   בעת ההיא שלח המלך הורדוס את-ידו להרע לאנשים מן-הקהל: 2 וימת את-יעקב אחי יוחנן בחרב: 3 וירא כי-טוב הדבר בעיני היהודים ויוסף לתפש גם-את-פטרוס והימים ימי חג-המצות: 4 ויאחז אתו ויתנהו …

קרא\י עוד »

קהלת ג – שלמה אוסטרובסקי

קהלת ג – שלמה אוסטרובסקי קהלת ג      קהלת פרק ג   ג לכל זמן; ועת לכל-חפץ תחת השמים:    ס    2 עת ללדת ועת למות; עת לטעת, ועת לעקור נטוע: 3 עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות: 4 עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד: 5 …

קרא\י עוד »

התגלות כא – שלמה אוסטרובסקי

התגלות כא  – שלמה אוסטרובסקי   התגלות כא      חזון יוחנן פרק כא   כא   וארא שמים חדשים וארץ חדשה כי השמים הראשנים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד: 2 וארא והנה העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן-השמים והיא מתקנת ככלה המקשטת לבעלה: 3 ואשמע קול גדול …

קרא\י עוד »

הראשונה לטימותיאוס פרק ג – שלמה אוסטרובסקי

הראשונה לטימותיאוס פרק ג  – שלמה אוסטרובסקי הראשונה לטימותיאוס פרק ג      אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס פרק ג   ג   אמת הדבר איש כי-יבקש להיות הגמון למעשה טוב מתאוה: 2 והגמון העדה צריך להיות באין דפי בעל-אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב …

קרא\י עוד »