יום ראשון , מאי 9 2021
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי ספרים / אגרת יוחנן הראשונה

אגרת יוחנן הראשונה

אגרת יוחנן הראשונה

על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי על: שמירת יעד בשם (save target as) 


אגרת יוחנן הראשונה פרק א

 


אגרת יוחנן הראשונה פרק ב 1-11

 


אגרת יוחנן הראשונה פרק ב 12-17

 


אגרת יוחנן הראשונה פרק ב 18-27

 


אגרת יוחנן הראשונה פרק ב 28- ג 10

 


אגרת יוחנן הראשונה פרק ג 10 עד סוף הפרק

 


אגרת יוחנן הראשונה פרק ד 1-6

 


אגרת יוחנן הראשונה פרק ה 1-13

 

אגרת יוחנן הראשונה

האגרת הראשונה ליוחנן השליח פרק א

א   את אשר היה מראש אשר שמענו ובעינינו ראינו אשר הבטנו ואשר מששו ידינו על-דבר החיים: 2 והחיים נגלו ונרא ומעידים אנחנו ומודיעים לכם את-חיי העולמים אשר היו עם-האב ונגלו לנו: 3 את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם-אתם ונתחברנו עם-האב ועם-בנו ישוע המשיח: 4 וזאת כתבים אנחנו לכם למען תהיה שמחתכם שלמה: 5 וזאת השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם שהאלהים אור הוא וכל-חשך אין בו: 6 אם-נאמר כי יש-לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך דברי שקר אנחנו ולא פעלי האמת:

אגרת יוחנן הראשונה

7 אבל אם-נתהלך באור כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם-ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל-חטא: 8 אם-נאמר שאין-בנו חטא מתעים אנחנו נפשנו והאמת אין בנו: 9 ואם-נתודה את-חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לחטאתינו ולטהרנו מכל-עון: 10 ואם-נאמר שלא חטאנו לכזב נשימנו ודברו אין בנו:

האגרת הראשונה ליוחנן השליח פרק ב

ב   בני הנני כתב אליכם את-הדברים האלה לבלתי תחטאו ואם-יחטא איש יש-לנו לפני אבינו מליץ ישוע המשיח הצדיק: 2 והוא כפרה על-חטאתינו ולא על-חטאתינו בלבד כי גם-על-חטאת כל-העולם: 3 ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם-נשמר את-מצותיו: 4 האמר הכרתיו ואת-מצותיו לא ישמר דבר שקר הוא והאמת אין בו:

אגרת יוחנן הראשונה

5 אבל השמר את-דברו בו נשלמה באמת אהבת אלהים ובזאת נדע כי-בו אנחנו: 6האמר שהוא עמד בו כאשר התהלך הוא כן יתהלך: 7 אחי לא מצוה חדשה כתב אני לכם כי אם-מצוה ישנה אשר היתה לכם מראש והמצוה הישנה היא הדבר אשר שמעתם: 8 ועוד מצוה חדשה אני כתב לכם והיא נאמנה גם-בו גם-בכם מפני שהחשך עבר והאור האמתי כבר זרח: 9 האומר באור אני והוא שנא את-אחיו עודנו בחשך: 10 האהב את-אחיו עמד באור ומכשול אין בו:

ראה גם

ספר שמואל א

ספר שמואל א  על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי …

כתיבת תגובה